Det psykodynamiska perspektivet | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Psykologi 2b
 • C
 • 4
 • 1953
 • PDF

Det psykodynamiska perspektivet | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift som lyfter fram det psykodynamiska perspektivet. Eleven redogör för ämnet genom att lyfta fram flera av Freuds teorier kring personlighet, utveckling, vårt undermedvetna och neurosernas uppkomst. Även psykoanalysen som behandlingsmetod lyfts fram.

Notera att källhänvisning saknas.

Utdrag

1. Grundaren till det psykodynamiska perspektivet hete Sigmund Freud. Föddes 1856 och dog 1939. Det psykodynamiska perspektivet är en relativ ung vetenskap som grundades för ungefär hundra år sedan. Freud som var en utbildad zoolog och neurolog kom på sin teori i Wien. Freuds teori löd följande: att nervösa störningar inte tvunget kommer från fysiska fel som man trodde innan. men även från psykiska orsaker. Freud påpekade också att det omedvetna styr oss mer än vad man hade trott och att sex och aggression är ett av dem styrande tingen. Detta blev bassen för det psykodynamiska perspektivet. Freud var en psykoterapeut. Man gick till honom för att samtala om sina problem och funderingar. När man gjorde det fick man ligga på hans berömda dyscha.

2. I Freuds teori om personligheten fans det tre delar. Detet, jaget och överjaget. Hans använde sig av dem har tre för att förklara hur vårat psyke fungerar. ( detta är dock bara teoretiskt. Han menade inte att det fans tre olika delar i våran hjärna som styr vårat psyke.)
- Detet är den delen som styr våra överlevnadsinstinkter som gör att vi kan täcka våra primära behov så att vi överlever. Detet är medfött och formas först av dem tre olika delarna. Den består av något som kalas (libidon) som är en slags kraft som tillåter oss at överleva i denna kraften ingår även sexualitet och könsdrift. Detet består också av aggression och lust. Det ända detet bryr sig om är att uppfylla våra primära behov. Den tar inte hänsyn till tid eller rum. Med andra ord bryr sig inte om det är lägget att till exempel skrika efter mat. Om detet känner av ett behöv försöker det uppfylla det så fört som mögligt.
- Jaget är inte lika primitivt som Detet skulle man kunna säga. För att det styrs någorlunda av förnuftet för att nå det man vill. Jaget tar hänsyn till andra (moral) och till tid och rum (om det är den rätta tiden eller stället att uppfylla det man vill). Man utvecklar jaget när man inser att det finns något mer än sig... Köp tillgång för att läsa mer

Det psykodynamiska perspektivet | Inlämningsuppgift

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2011-09-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En godkänd uppsats med bra fakta, dock inga analyser eller jämförelser. Enbart viss lättförståelig fakta om det psykodynamiska perspektivet.
 • 2015-11-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jadååååååååååååååååååå
 • 2015-09-15
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  brabrabrabrabrabrabrabra bra
 • 2015-09-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra info, det hjälpte mig enormt!!!!!!!!!