Berlinmuren | Öst- och Västtyskland | Historia A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Historia A
 • MVG
 • 5
 • 1926
 • PDF

Fördjupningsarbete: Berlinmuren | Öst- och Västtyskland | Historia A

Ett fördjupningsarbete i Historia A, där eleven redogör för Berlinmuren och delningen av Tyskland i öst och väst. Fokus ligger bland annat på bakgrunden till Berlinmurens resning, livet i Öst- och Västtyskland, murens fall samt muren idag. Vidare så diskuterar eleven även liknande händelser (där murar uppförts) och vilka likheter/skillnader dessa händelser har med Berlinmurens bygge.

Innehåll

- Inledning
- Avhandling
-- Bakgrund
-- Muren
-- Livet i öst och väst
-- Murens fall
-- Muren idag
-- Liknande händelser
- Avslutning
- Källförteckning

Utdrag

"Bakgrund
Under kalla kriget var tyskland uppdelat i öst och väst, öst styrdes av den kommunistiska stormakten Sovjet medan väst styrdes av främst USA, Frankrike och Storbritannien. Berlin låg på Östtysk mark men delades även den i öst och väst. Från början var gränsen mellan öst- och Västberlin helt öppen, endast skyltar visade att du var på gränsen mellan kommunistiska, diktaturstyrda öst och kapitalistiska, demokratistyrda väst och du kunde gå över gränsen som du ville. Detta blev en känd flyktväg från det kommunistiska öst till väst och i och med att det i väst var bättre ställt med bla fler arbeten. Detta ogillade självklart den östtyska ledningen och även andra öststater som märkte att deras befolkning flydde till väst genom Berlin.

Muren
Över en natt delades Berlin, många familjer och nära vänner splittrades. Mellan den 12 och 13 augusti rullades taggtråd ut på östtysk mark vid hela gränsen till väst och hela Västberlin blev omringat av taggtråd, den 43km långa muren började byggas och vägarna som gick över gränsen blev spärrade. Murens egentliga syfte var att få stopp på utvandringen från öst till väst, dock kallades den i Östtyskland för den ”antifascistiska skyddsvallen”. Flertalet östtyskar hade under murens tid inte en chans att komma över till Västtyskland, inte ens för att hälsa på nära släkt och vänner."... Köp tillgång för att läsa mer

Berlinmuren | Öst- och Västtyskland | Historia A

[11]
Användarnas bedömningar
 • 2014-10-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Den var bra eftersom man kunde hämta inspiration och fick hjälp av "Livet i öst och väst". Vilket var den delen som gav mig mest inspiration. Det som var mindre bra var att Jenny pratade mycket om sig själv, om sina upplevelser och om sina åsikter. Detta var inte väsentligt, speciellt inte i inledningen. Saknade källkritik. Annars var uppsatsen bra och jag fick inspiration från den. Tack.
 • 2016-03-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Utförlig och bra fördjupningsarbete, gav många nya vinklar och idéer till mitt egna arbete.
 • 2016-06-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  ganska bra, men ej nyanserat.
 • 2016-05-14
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra!! Ger tydlig bild