Diskbråck och benskörhet | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Naturkunskap B
 • VG
 • 6
 • 767
 • PDF

Diskbråck och benskörhet | Fördjupningsuppgift

Ett fördjupningsarbete där eleven sammanställt information om diskbråck och benskörhet anpassad till elever på gymnasiet. Eleven försöker svara på frågan om diskbråck och benskörhet har något samband.

Syfte och frågeställning

Syftet med denna rapport om diskbråck och benskörhet är att granska flera olika källor där sjukdomstillstånden finns beskrivna och att utgöra en grund inför presentation, av informationen som framkommer, för eleverna i klass Naturkunskap B.

Frågeställning

-Har diskbråck och benskörhet något samband?

Innehåll

Syfte och frågeställning sida
Metod sida
Resultat sida
Disssution sida
Källförteckning sida

Utdrag

Diskbråck
Mellan ryggradens kotor sitter diskar av brosk som är betydelsefulla för att människan ska kunna vrida och böja på ryggen. Samtidigt fungerar diskarna som stötdämpning och håller samman kota och kota. Diskbråck betyder att en disk brustit och buktar ut och kan trycka på ryggmärg och känselnerver som ligger i ryggmärgskanalen. Detta kan orsaka en molande smärta som gärna strålar ner i ben eller ut i armar, så kallad ischias.


Ryggraden består av 24 kotor uppdelade i tre grupper.
Längst upp har vi halsryggen, som följs av bröstryggen
och nedanför sitter ländryggen som är den del som är
som mest rörlig. Det är också där diskbråck är som
mest förekommande. Bråcket kan sitta vart som helst i ryggraden men vanligast är ändå i svank och nacke.


Diskbråck är vanligt och ger i många fall inga större
problem. ungefär 90% av fallen uppkommer utan att
personen utövar någon speciell aktivitet och bara ett
fåtal verkar uppkomma vid felbelastning. De lite
lindrigare fallen lider av endast ryggvärk men ett
mycket vanligt kännetecken för diskbråck...... Köp tillgång för att läsa mer

Diskbråck och benskörhet | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa