Downs syndrom | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 1
 • Annat
 • Inget betyg givet
 • 10
 • 1965
 • PDF

Downs syndrom | Inlämningsuppgift

Ett inlämningsuppgift med fokus på den genetiska sjukdomen Downs syndrom. Eleven avser att redogöra för hur människor med Downs syndrom upplever att de blir bemötta i samhället och vilken hjälp de får av kommunen, samt vilka rättigheter de har. Följande frågeställningar diskuteras;

1. Vad är kännetecknande för personens utvecklingsnivå?
2. Vilka funktionshinder kan du förstå att personen har och hur gör man för att underlätta handikappet, hur ger man stöd i vardagen?
3. Hur jobbar man för att öka personens funktionella begåvning?
4. Vilka Rättigheter har folk med Downs syndrom enligt LSS?

Notera att det förekommer språkliga förbättringsmöjligheter.

Innehåll

Downs syndrom

- Sammanfattning
- Inledning:
- Syfte och frågeställning
- Bakgrund
- Material metod och avgränsningar
-- Vad är kännetecknande för personens utvecklingsnivå?
-- Vilka funktionshinder kan du förstå att personen har och hur gör man för att underlätta handikappet? hur ger man stöd i vardagen?
-- Hur jobbar man för att öka personens funktionella begåvning?
- Intervju
- Rättigheter enligt LSS
- Slutsats
- Källor

Utdrag

Sammanfattning
Denna uppsats handlar om hur man ge stöd för någon med Downs syndrom.
Syftet är att lära om Downs syndrom kännetecken och hur de integreras i samhället.
Under denna uppsats kommer jag ta upp några frågor som fick jag på uppgifter .
Insamling av fakta skall göras från artiklar, undersökningar, intervju, diskussioner på Internet och böcker som var intressant.
Att vara Downs syndrom är jätte svårt efter att människor diskriminera de och till dem är en lång process för att samhället accepterar och integreras som människa.
Slutsatsen kommer att baseras på det resultat som mina informationer ger och genom observationer inom praktik .

Inledning
I Sverige Downs syndrom barn bor i en familj, barnet går oftast till en vanlig skola. Det flesta ungdomar eller unga vuxna flyttar som andra hemifrån.
För en familj med ett barn av Downs syndrom präglas i stor utsträckning av olika kontakter med myndigheter.
Det betyder att livet för den som utvecklingsstörd i mycket liknar andras.
Downs syndrom man kallas också mongolism eller trisomi 21... Köp tillgång för att läsa mer

Downs syndrom | Inlämningsuppgift

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2014-05-21
  Bra förklarat men kunde bli ännu bättre
 • 2015-02-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2019-05-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Vill ha mer