Ekologi | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Naturkunskap A
 • VG
 • 3
 • 809
 • PDF

Ekologi | Frågor och svar

Frågor svar om ekologi där eleven bland annat beskriver vad som menas med ett ekosystem.

Innehåll

22.Vad menas med ett ekosystem?
23. Ge exempel på miljöfaktorer som påverkar ekosystemet?
24.Hur skiljer sig miljöfaktorerna mellan olika ekosystem?
25. Vad innehåller ett ekosystem?
26. Förklara följande
27. Redogör för mineralämnenas kretslopp.
28 Ekosystemets energi omvandligar
32. Varför lider så många av vatten brist?
34. Varifrån får djuren respektive växterna sitt kol ifrån
35. På vilket sätt kommer kolet tillbaka till luften?
36. Hur bildas fossila bränslen
37. Lär dig förklara kolets kretslopp
39. Hur kan kvävgas återbildas till luften?
41.Vad är biologisk mångfald och vilka anledningar finns det att bevara den?
Vad?

Utdrag

22.Vad menas med ett ekosystem?
Alla levande varelser som finns inom ett visst område bildar tillsammans med miljön ett ekosystem.
23. Ge exempel på miljöfaktorer som påverkar ekosystemet?
Miljöer är alla organismernas omgivning, miljön kan vara icke levande (abiotisk) och levande(biotisk)
Ex på den ickelevande miljön Den levande miljön: Handlar om
*Temperatur hur organismer påverkar andra
*Vattentillgång levande organismer t.ex.
*PH i mark och vatten konkurrens.
*Till gång till solljus pollinering, fröspridning.

24.Hur skiljer sig miljöfaktorerna mellan olika ekosystem?
miljöfaktorerna skiljer sig i samband med vilket ekosystem man talar om tex en äng måste djuren anpassa sig till ängens solljus ,temperatur vind eller nederbörd det samma gäller för tex en åker eller granskog

25. Vad innehåller ett ekosystem?
Ett ekosystem består av ett växtsamhälle, ett djursamhälle, ett nedbrytarsmhälle och miljöfaktorer.
Ex. På ekosystem är: En sjö, granskog, äng, öken mm.


26. Förklara följande.
Näringskedja- visar hur organismerna är beroende av varandra som föda. Är ett samspel... Köp tillgång för att läsa mer

Ekologi | Frågor och svar

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2012-01-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  thankkkkkkkkkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • 2013-12-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Mycket bra skrivet , lättläst och förståeligt
 • 2017-05-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Väldigt enkla svar skulle verkligen kunna motivera bättre..
 • 2017-05-08
  en bra startför börja