Ekologiskt lantbruk | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Geografi A
  • Inget betyg givet
  • 12
  • 3626
  • PDF

Ekologiskt lantbruk | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete där eleven skriver om ekologiskt lantbruk. Eleven genomför också fyra intervjuer där frågor om matinköp, ekologi och viljan att betala mer för ekologiska varor ställs.

Innehåll

Historia
Ekologisk märkning
Olika typer av märkning
Ekologisk mat gynnar hälsan
Ekologiskt inte alltid nyttigare
Forskning
Kvalitativ studie
Genomförda intervjuer
Intervju 1
Intervju 2
Intervju 3
Intervju 4
Analys av insamlat intervjumaterial

Utdrag

Ekologiskt lantbruk

Till skillnad från idag var det ekologiska jordbruket en självklarhet förr i tiden. Under årtusenden har den svenska naturen tillsammans med människan kunnat samexistera. Inga genvägar togs. Den självklarheten har idag försvunnit med all globalisering och industrialisering då man längre inte bevarar naturens egen gång. Idag regerar ett modernt kemikalieintensivt jordbruk som på långsikt är ohållbart.
"Ekologiskt jordbruk har i syfte att skydda vår gemensamma miljö och säkerställa en god livskvalitet för alla som är en del av produktionen".
Ekologisk livshållning värnar om att alla som ingår i livskedjan ska ha rätt till ett liv som är förankrat med naturens lagar. Vill man bevara och värna det livsviktiga förloppet så kan man göra det genom att gå tillbaka till ett ekologiskt lantbruk som faktiskt är det konventionella lantbrukets ursprung. Man vill värna om att inte störa naturen med konstgjorda och påskyndande medel.

HISTORIA:

Det ekologiska lantbruket växte successivt fram i början på 1900-talet. Detta var en reaktion mot den allt modernare och industrialiserade odlingen. I flera länder startade olika typer av ekologiska odlingar upp och men förespråkarnas värderingar var likvärdiga om att lantbruket skulle skötas på ett balanserat sätt med den omgivande naturen.
I Schweiz utvecklade man den organisk-biologiska odlingen, i Tyskland det bio-dynamiska lantbruket och i England det ekologiska. Respektive förespråkare ville ta avstånd från det konventionella odlingens huvudsyfte att med hjälp av förkonstlade medel påskynda produktionen utan någon hänsyn till den ekologiska balansen.
Den förste som insåg de negativa konsekvenserna av konstgödseln var den engelske agronomen Albert Howard (1873-1947). Howard släppte boken An Agricultural Testamente år 1940 där han argumenterade för ett organiskt lantbruk och tog tydligt avstånd från handelsgödseln.
Med inspiration av Howards tankar började Eve Balfour att experimentera sambandet mellan hälsa och kost och hon undersökte också ekologisk odling. The Living Soil (1943) var grunden till The Socil Association som hade Balfour själv som första ordförande. I England är Balfour en av de främsta föregångsgestalterna gällande ekologisk odling.

I Frankrike förespråkade och utvecklade Lemaire (1884-1972) och Boucher användningen av naturgödsel och kompost. De utvecklade även Lemaire-Boucher-metoden. Den här metoden ligger som grund för all ekologisk odling i Frankrike.
Den äldsta ekologiska lantbruksrörelsen inrättade österrikaren Rudolf Steiner (1861-1925) år 1924 i Tyskland. Han grundade även det Antroposofiska sällskapet. Under Rudolf Steiners sista år höll han ett flertal föreläsningar om odling baserad på antroposofin. Den biodynamiska odlingen baseras till största delen på Steiners seminarier, dock är det Steiners antroposofiska lärljunger som står för själva ordet ”biodynamik”.
År 1935 satte paret Ritter igång de första biodynamiska odlingarna i Sverige. Det var i Järna utanför Södertälje på Mikalesgården. Paret Ritter var intresserade av kvalitén och näringen i den biodynamiska kosten och talade för hur viktigt det var att barn fick i sig kvalitativ kost med bra näring för att kunna växa och utvecklas. Paret Ritter jobbade med utvecklingsstörda barn hemifrån och nyttjade den biodynamiska kosten för den sk. läkepedagogiska ...... Köp tillgång för att läsa mer

Ekologiskt lantbruk | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.