Ekonomiska problem och lösningar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Samhällskunskap A
 • VG
 • 5
 • 1147
 • PDF

Ekonomiska problem och lösningar

En fördjupningsuppgift som undersöker olika ekonomiska problem och lösningar. Fokus ligger bland annat på arbetslöshet, inflation, budgetunderskott, statsskuld, minskad efterfrågan, dåliga exportsiffror samt miljön.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

- Ekonomi
- Efterfrågan
- Arbetslöshet
- Inflation
- Budgetunderskott
- Statsskuld
- Problem: Inflation, penningvärdet minskar, arbetslöshet
- Problem: Minskad efterfråga på landets produkter
- Problem: Dåliga exportsiffror
- Problem: Miljön

Utdrag

"Inflation.

Inflation menas med att penningvärdet sjunker eller att den allmänna prisnivån höjs. Alla prisökningar är inte inflation. Några varor stiger i pris för att de blir svårare att få tag på, det kallas relativprisförändringar. För att det ska vara inflation ska det vara en ökning i den allmänna prisnivån, alltså att alla priser i ekonomin ska öka. Det vanligaste måttet på inflation är KPI (konsumentprisindex ). KPI mäter den genomsnittliga kostnaden i konsumetprisleden för en korg av varor och tjänster som speglar hushållens konsumtion. Vad som utlöser en inflation kan ha flera olika orsaker. Efterfrågeinflation uppstår när efterfrågan i samhället är större än utbudet av varor och tjänster. Denna inflation förekommer oftast vid högkonjunkturer. Två andra typer av inflationer är kostnadsinflation och importerad inflation."... Köp tillgång för att läsa mer

Ekonomiska problem och lösningar

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2012-01-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Helt okej men du kan fortfarande inte så mycket tyvärr
 • 2016-08-25
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Den var väldigt bra och man kom igång
 • 2015-05-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  assbraaaaaaaaaaaaaaa
 • 2015-03-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra hjälp , och bra text