Ekosystem

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Biologi A
 • MVG
 • 4
 • 1358
 • PDF

Ekosystem

En beskrivning om hur ett ekosystem är uppbyggt.

Innehåll

Vad är ett ekosystem?
Näringsväv i skogen?
Finns det liv i marken?
Hur påverkas skogen av dagens miljösituation?
Skogens olikheter – från söder till norr

Utdrag

Vad är ett ekosystem egentligen? Jo, det är nämligen ett visst område natur, med allt vad däri ryms av djur, växter och abiotiska förhållanden. Ekosystem avgränsas relativt godtyckligt, det brukar alltså inte var allt för stora delar av naturen. Det kan vara en liten skogsdunge eller ett fält, dessa två finns i Sverige medan det finns andra ekosystem som befinner sig i andra delar av världen, t. ex tropiska regnskogar, öknar, savanner osv. Av alla dessa olika typer av ekosystem så brukar man räkna ihop alla vid vissa tillfällen, då kallas det för biosfären.
I Sverige är ett av de vanligaste ekosystem barrskogen, som i princip finns i hela vårt avlånga land. Ett ekosystem är uppbyggt med olika typer av skikt, det är uppbyggt väldigt logiskt, lägst så finns ett bottenskick, som består av lavar och mossor av olika slag. All näring som finns att hämta till sig under mossor och lavar i de olika ekosystem som barrskog t. ex, gör att mossorna kan utvecklas till andra växtarter, såsom väggmossa och kvastmossor som oftast finns i barrskogen. Därefter kommer fältskiktet, i dom olika skikten utgörs växter som ris, örter, gräsartade växter och ungplantor av träd och buskar. Det är främst gräsartade växter samt ungplantor som finns ute i barrskogen. Efter det så har vi buskskiktet, där ingår det alla typer av buskar och en del småträd, t. ex hassel och hagtorn... Köp tillgång för att läsa mer

Ekosystem

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-18
  Behövs en mer detaljerad förklaring på hur allt hänger samman och påverkar varandra, ge exempel. Annars en bra uppsats!
 • 2011-05-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Helhetsbedömining: Mycket bra, inspirerande och informativ. Rekomenderar.
 • 2016-01-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  ................... ¨¨
 • 2015-02-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jättebra! det hjälper mig mycket. finns mycket information