Elektricitet & Optik | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Fysik A
 • Inget betyg givet
 • 4
 • 690
 • PDF

Elektricitet & Optik | Sammanfattning

En sammanfattning av formler för elektricitet & optik avseende kursen Fysik A.

Innehåll

Kap 8 Elektricitet
Kap 9 Optik

Utdrag

Elektriska laddningar:

Mäts i enheten Coulumb (C). När två elektriskt laddade föremål närmar sig varandra uppstår influens, att laddningarna i materialen förflyttas. När laddningarna förflyttas så att ett föremål får en negativ och en positiv ändå kallas föremålet för en dipol.

Coulumbs lag:

F=k*(q_1*q_2)/r^2

Där F är den elektriska dragningskraften, q är punktladdningar, r är avståndet mellan punktladdningarna och k är Avogadros konstant 8,99*〖10〗^9
En proton (elementarladdning e) har laddningen 1,602*〖10〗^(-19) Coulumb

Material:

En isolator är ett material där laddningar har svårt att röra sig.
En ledare är ett material där laddningar kan röra sig fritt.
En halvledare är ett material som ej har fria laddningar men det krävs ej mycket energi för att flytta på dem. Har ofta användbara egenskaper som att de leder bättre när de är varma t.ex.
En supraledare är ett nedkylt material där..... Köp tillgång för att läsa mer

Elektricitet & Optik | Sammanfattning

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-01-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Jättebra förklaring !!'
 • 2014-10-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra, förklarade bra.