Fördjupningsarbete: Elektromagnetisk induktion och induktionshäll - Fysik B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Fysik B
 • MVG
 • 12
 • 1854
 • PDF

Fördjupningsarbete: Elektromagnetisk induktion och induktionshäll - Fysik B

Ett fördjupningsarbete vars syfte är att undersöka hur tekniken av induktion fungerar i induktionshällar för hushållsbruk. Eleven undersöker bland annat följande frågeställningar:

- Hur fungerar en induktionshäll?
- Vilka stekpannor och kokkärl fungerar på induktion och varför?
- Är en induktionshäll mer effektiv än t.ex. en gjutjärnsspis och i så fall varför?
- Är det sant att det går att lägga handen på en induktionshäll efter att man lagat mat på den?

Innehåll

1 Inledning och bakgrund 1
1.1 Syfte 1
1.2 Frågeställningar 1
1.3 Avgränsning 1
1.4 Metod 1
1.5 Källkritik 1-2

2. Avhandling
2.1 Resultat - tester 3
2.2 Resultat – litteraturstudie 3-4
2.3 Diskussion 5

3. Avslutning
3.1 Slutsats 6

Källförteckning 7
Bilagor
Bilder och formler

Utdrag

Sammanfattning

Inuti en induktionshäll finns en kopparspole där det går en ström. Strömmen gör att ett högfrekvent magnetiskt fält uppstår. Det magnetiska fältet ger upphov till virvelströmmar i kärlet som står på induktionshällens kokzon.

En viktig förutsättning för spisens funktion är att kärlen är av så kallat ferromagnetiskt material annars kan inte virvelströmmarna bildas och bli till värme.

En induktionsspis är både effektivare och säkrare än andra spisar. Det beror dels på att endast kärlet hettas upp och inte själva glaskeramikhällen. Det medför att ingen energi går i spillo och att det inte går att bränna sig på en varm platta.

1 Inledning och bakgrund
Elektromagnetisk induktion finns idag inom flera användningsområden. Exempel är; motorer, generatorer och transformatorer. Men tekniken används även då man framställer induktionshällar. Jag ville skriva om just induktionshällar för att anknyta tidigare kunskaper vi lärt oss i fysik B och applicera dem på verkligheten.

Det pratas också en hel del om induktionshällar idag eftersom att tekniken inom köksbranschen är relativt ny. Det uppkommer många frågor och undringar kring ämnet. Bland annat sägs det att glaskeramikhällen inte blir det mista varm när man lagar mat på den och att smuts inte bränns fast på den. Men är det sant och i så fall varför?

1.1 Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tekniken, induktion, fungerar i induktionshällar för hushållsbruk... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Elektromagnetisk induktion och induktionshäll - Fysik B

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2013-11-28
  tack till den personen som skrivit detta labbraport
 • 2012-02-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra uppsatts tycker jag därför att den var tydlig
 • 2015-10-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jättebra arbete med okej struktur
 • 2015-02-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra uppsats. väl illustrerar