Flytten över Atlanten | Svensk emigration | USA

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Historia A
 • VG
 • 3
 • 1120
 • PDF

Fördjupningsarbete: Flytten över Atlanten | Svensk emigration | USA

Ett kortare fördjupningsarbete, där eleven redogör för svenskarnas flytt över Atlanten - från Sverige till USA - under 1800-talet. Eleven tar bland annat utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Vilka orsaker låg bakom svenskarnas emigration till USA?
- Hur blev de mottagna när de anlände till USA?

Innehåll

1. Inledning
1.1 Syfte
1.2 Metod & material
1.3 Avgränsningar
1.4 Bakgrund
2 Resultat
3 Slutsats & diskussion
4 Källförteckning

Utdrag

"Det finns självklart olika anledningar till emigrationen, som startade på allvar under 1800-talets andra hälft. Alla emigranter världen över som USA tog emot hade säkerligen sina egna anledningar till att lämna sitt hemland, men för just svenskarna så fanns det några faktorer som var väldigt tydliga . Man ville lämna det negativa i Sverige, såsom nödåren i 1800-talets andra hälft, det kunde även vara dåliga ekonomiska förhållanden och politiska orsaker. Men varför valde alla att flytta till just USA? Alla hade även här olika anledningar, men den vanligaste var att man hade släktingar som bodde där borta. Dem skickade kort på familjen där alla var klädda i fina kläder och berättade hur det var där borta över Atlanten. Folk lockades av att testa något nytt, men även av odlingsbar jord och arbete. Man ville tro att USA var något fint och positivt, man blev väldigt nyfiken."... Köp tillgång för att läsa mer

Flytten över Atlanten | Svensk emigration | USA

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2011-04-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Det som är bra med uppsatsen är att den är mycket bra indelad, tycker jag.
 • 2015-10-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra men du skulle kunna ha gått mer djupt in i uppsatsen :)
 • 2016-05-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  riktigt bra, fint skrivet också!
 • 2014-08-08
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  det hjälper, jag är nöjd. tack