Energi och miljöproblem och ekosystem

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Biologi A
 • VG
 • 12
 • 2280
 • PDF

Energi och miljöproblem och ekosystem

Mitt projekt fördelar på tre delar. Den första delen beskriver olika energi former särskild solenergi och hur får vi solenergi i våra kroppar genom växter som utnyttjar solenergi genom fotosyntesen. Också på det här projektet skall jag förklara hur solenergi omvandlas till elektrisk energi.

Syftet av den här är att ha bra bild och kunskap om hur energi utsänd av solen och hur utnyttjar vi denna och hur omvandlas solenergi till olika energi former.

Den andra del pratar om miljöproblemet och det är så viktig för att vi behöver veta hur skadas vi jordklotet genom att bränna fossila bränslen som bildar de växthusgaser som värmer jorden mer och mer.

Den tredje del beskriver ekosystemet och de biotiska och abiotiska faktorer som inverkar på ett ekosystem. Också jag kommer att beskriva några viktiga ämnens kretslopp på naturen genom ett ekosystem.

Innehåll

Sammanfattning 3
Energi för livet 4
Energi former 4
Energi från solen 5
Solenergiomvandlas till elektriskenergi 5
Hur gröna växter och alger utnyttjar solenergi? 5
Fotosyntes 6
Cellandning .6
Hur människan fångar solenergi? 6
Miljöproblem 7
Oljeutsläpp 7
Försurningen 7
Växthuseffekten 8
Tunga metaller 8
EKOSYSTEM .9
Biotiska faktorer 10
Abiotiska faktorer 10
Cirkulerande ämnen i ekosystem 10
Kvävets kretslopp 10
Kolets kretslopp 11
Andra ämnens kretslopp 11

Utdrag

Energi är nödvändigt för att växter och djur ska kunna leva och för att föremål ska kunna lyftas och för att vatten ska kunna koka. Finns energi finns förmågan att uträtta arbete. Solen är vår viktigaste energikälla. Från solen flödar energi i form av elektromagnetisk strålning som ljuset. Sen de strålningar omvandlas tills olika energi former när de träffar jorden.

Energi former
Det finns många former av energi men elektrisk energi är det bäst energi former som har högt energikvalitet. Det är förhållandevis lätt att utnyttja.
Elektromagnetisk strålning är en form av energi som är mer eller mindra energirika. Kortvågig strålning är mer energirik än långvågig.
Kemiskt bunden energi finns i sockermolekyler och i andra energirika ämnen. Sådana näringsämnen ingår i födan och är bränsle till kroppens livsprocesser. Ved, kol och olja innehåller också molekyler med kemiskt bunden energi. Den omvandlas till värme i samband med förbränning.
Kärnenergi finns lagrad i atomkärnor och kan omvandlas till strålningsenergi i samband med kärnreaktion.
Rörelseenergi och lägesenergi... Köp tillgång för att läsa mer

Energi och miljöproblem och ekosystem

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2012-10-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Det var väsentlig information men ganska tunnt men under omständigheterna var det bra
 • 2015-04-10
  Skriven av Studerande på Termin 3
  jätte bra arbete tycker jag att nytta av de
 • 2015-02-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra och mycket hjälpsam
 • 2013-09-21
  en mycket bra uppsats