Etologi - inlärt eller medfött? | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • A
  • 4
  • 1403
  • PDF

Etologi - inlärt eller medfött? | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift i Biologi, med fokus på etologi och evolution. Eleverna avser att utreda om vissa beteenden hos djur är medfödda eller inlärda, och även människors beteende lyfts fram i arbetet.

Innehåll

Etologi

- Syfte
- Metod
- Resultat
-- Instinkt
-- Motivation
-- Minnet
-- Prägling
- Diskussion/slutsats
- Källförteckning

Utdrag

Prägling är en komplettering av det medfödda beteendeprogrammet, alltså instinkten. Ett exempel på prägling är Gräsänder.
Mamman lämnar boet när ungarna endast är ett dygn gamla, då avger hon ett speciellt läte och vaggar fram på ett speciellt sätt. Detta kallas för nyckelretningar och de utlöser efterföljnadsbeteende hos ungarna. Detta kallas att ungarna präglas på mamman, de vet hur hon ser ut och därmed vilken... Köp tillgång för att läsa mer

Etologi - inlärt eller medfött? | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Etologi - inlärt eller medfött? | Fördjupningsuppgift.