Bygga ett galvaniskt element - Labbrapport i Kemi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturbruksprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Kemi
 • G
 • 5
 • 672
 • PDF

Bygga ett galvaniskt element - Labbrapport i Kemi

En laborationsrapport i kemi, vars syfte är att bygga ett galvaniskt element (ett zink-kopparelement) och mät dess emk.

Innehåll

- Inledning
- Teori
- Syftet
- Metod
- Material
- Utförande
- Resultat
- Diskussion
- Felkällor

Utdrag

"Material:
- Elektriska ledare
- Voltmeter
- 2 bägare
- U – rör
- Bomull
- Stativ med klämmare och muff
- Sladdar

Materiel:
- Zinksulfat (fast)
- Kopparsulfat (fast)
- Natriumsulfatlösning (1 M)
- Zinkstav
- Kopparstav

Utförande:
Framställ 1 M natriumsulfatlösning genom att räkna ut substansmängden ur (m massa = M molmassa + n substansmängd) formeln.

Man ska hämta allt som behövs och lägga det på arbetsbordet. Börja med att hälla lagom mycket natriumsulfatlösning i U – röret. Sedan ska man proppa igen bägge sidorna på röret med bomull. Det ska man göra så att inte vätskan rinner ut och blandas med elektrolyten.

Fyll en bägare med kopparsulfat och den andra med zinksulfat. Koppla klämman till en av sladdarna och sätt fast den på kopparn. Därefter ska du lägga kopparn i bägaren fylld med kopparsulfat. Samma sak med zinken fast lägg den i den andra bägaren. Vänd på U-röret och stoppa in varsin sin ända i varsin bägare. Koppla in sladdarna till voltmetern och avläs."... Köp tillgång för att läsa mer

Bygga ett galvaniskt element - Labbrapport i Kemi

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2012-04-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Mycekt bra, fortsätt med denna stilen av uppsattser så kommer du komma långt!
 • 2015-04-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Detta var en bra labbrapport