Anatomi och fysiologi | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Biologi A
  • B
  • 4
  • 1643
  • PDF

Anatomi och fysiologi | Frågor och svar

Frågor och svar om anatomi och fysiologi där eleven bland annat besvarar frågor om blodtrycksreglering, reglering av vatten- och saltbalansen i kroppen, hur urin bildas och vad som händer med maten man äter.

Innehåll

Blodtryck och cirkulation
Produktion av urin
Födans väg igenom kroppen

Utdrag

Alf vill veta hur hjärta, blodtryck och cirkulation fungerar, och vad som är vitsen med det hela.

Hjärtats pumparbete är resultatet av impulsspridningen i hjärtat. Sinusknutan startar impulsen, som sedan sprids vidare till AV-knutan. I AV-knutan sker en fördröjning av impulsen, som sedan tar sig vidare till His bunt, höger och vänster skänkel samt purkinjefibrer. Impuls-spridningen avslutas med kontraktion av hjärtmuskelcellerna, vilket leder till en tryckökning i kamrarna som i sin tur leder till att aorta- och pulmonalisklaffen öppnas och blodet pumpas ut i både systemkretsloppet och lungkretsloppet. Anledningen till att hjärtat pumpar runt blodet i dessa båda kretslopp är för syre- och näringstillförsel till cellerna i kroppen och borttransport av koldioxid och andra slaggprodukter från cellerna i kroppen.

De kärl som ingår i kretsloppen är artärer, arterioler, kapillärer (där närings- och gasutbyte sker), venoler och vener. Det som möjliggör att blodet återvänder till hjärtat när kapillärnäten ute i kroppen passerats är hjärtats pumpfunktion, skelettmuskelpumpen (arbetande skelett-muskulatur runt venerna kontraheras och klaffar i venerna möjliggör endast blodflöde mot hjärtat), respiratoriska pumpen (sug i vena cava inferior och superior som uppstår när vi andas in) och sympatiska nervsystemet (alfa-receptorer i den glatta muskulaturen i venerna leder till konstriktion).

Man kan alltså påverka det venösa återflödet genom att till exempel röra på sig. Då kontraheras venerna mellan de arbetande musklerna, och blodet återförs till hjärtat snabbare.

När man ”tar” blodtrycket på en patient är det vätsketrycket mot kärlväggarna i kroppens artärer man mäter. Normalt blodtryck ska ligga under 140/90 mmHg.

Kortsiktig blodtrycksreglering = blodtrycket regleras med hjälp av arteriolernas vidd (som påverkas av sympatiska nerver, adrenalin, noradrenalin samt lokala faktorer som syre, koldioxid, pH och NO). Vid lågt blodtryck påverkas alfa-receptorer i den glatta muskulaturen i alveolerna, vilket leder till konstriktion och höjning av blodtrycket. Vid högt blodtryck dilateras arteriolerna och ..... Köp tillgång för att läsa mer

Anatomi och fysiologi | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.