Existentialism - livets mening | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Filosofi A
 • MVG
 • 4
 • 2196
 • PDF

Existentialism - livets mening | Utredande text

En utredande text om existentialismen där eleven bland annat skriver om Søren Kirkegaard och Jean-Paul Sartre.

Notera att källor saknas.

Utdrag

Jean-Paul Sartre är en av grundarna till existentialismen och hans grundtankar är att människan är fri och skapar sitt eget liv genom sina val och handlingar. Allt handlar om människans fria vilja och frihet, existensen går före essensen.
Människan är medveten om förhållanden kring henne och förhåller sig till sin omgivning, hon kan bli förändrad i denna men även påverka omgivningen själv. Ting däremot är vad de är och kan varken förändras eller förändra.
Existentialister har en helt annan inställning till livet än religiösa människor, eftersom att om man är troende har man funnit sin mening i livet; att leva efter sin religion och göra rätt handlingar i livet.
Sartre menar att vi inte kan hitta svaret till vad som är meningen med livet utanför sig själv, utan i sig själv. Det handlar istället om att skapa eller att själv hitta på en mening. Man kan själv utforma sin framtid, men inom vissa gränser. Alla människor lever i olika miljöer och vi har olika förutsättningar, men vi har fortfarande möjlighet att skapa våra egna val.
Enligt Sartre är människan inte skapad av någonting som till exempel Gud. Hade vi varit det så hade vi redan haft en bestämd natur och vetat exakt hur man ska leva och handla. Vi är istället dömda till frihet och ansvar, vi har ett dubbelansvar inför oss själva och för andra. Om jag till exempel ljuger i en situation visar jag att man ska ljuga i denna situation, man måste stå för sina val. Ett exempel på detta kan vara att tänka: ”Vad skulle hända om alla gjorde likadant?”.
Sartre menar också att människan lever genom det som inte är, det vill säga att vi inte är nöjda med nuläget utan hela tiden strävar efter det som inte finns just nu. Vi planerar hela tiden vår framtid, samtidigt som vi ser tillbaka på minnen vi tidigare upplevt.
Enligt Sartres teori är det inte miljön och uppfostran som formar oss till dem vi är, utan vi skapar våra personligheter genom våra personliga val och handlingar. Detta skapar i sin tur ångest, eftersom att vi har ett sådant tungt ansvar att själva forma våra liv. Det är då vi vill gömma oss bakom självbedrägeriet för att slippa friheten, ångesten och ansvaret. Med självbedrägeri menas det att man tror sig vara ett ting som... Köp tillgång för att läsa mer

Existentialism - livets mening | Utredande text

[22]
Användarnas bedömningar
 • 2012-05-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Riktigt bra uppsats, fick med allt det viktida utan att det blev luddigt. Den gav mig en väldigt inspiration, så ska börja på min uppsats nu på en gång!
 • 2011-03-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Uppsatsen var väldigt bra, och hjälpte mig mycket. Spec med min egen uppsats om Jean-Paul Sartre.
 • 2016-12-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra och användbart innehåll!
 • 2016-12-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra och lärorik