Fällning och kemisk analysmetod - Labbrapport i Naturkunskap A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Naturkunskap A
  • MVG
  • 3
  • 336
  • PDF

Fällning och kemisk analysmetod - Labbrapport i Naturkunskap A

En kortare laborationsrapport vars syfte är att undersöka fällning samt demonstrera en kemisk analysmetod genom att blanda bariumkloridlösning (H2O + BaCl2) och kopparsulfatlösning (H2O + CuSO4).

Lärarens kommentar

att den var bra, skrivet enligt mallen

Innehåll

- Inledning
- Metod och Materiel
- Resultat
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

"Metod
Materiel: provrör, flaska innehållande vattenlösning av bariumklorid (BaCl2), flaska inne-hållande en vattenlösning av kopparsulfat (CuSO4), 10 ml:s mätcylinder, pipett och prov-rörsställning.

Laborationen påbörjades med att ett provrör placerades i en provrörsställning. Därefter häll-des 2 ml bariumkloridlösning (H2O + BaCl2) i provröret. Detta gjordes med hjälp av en mät-cylinder (denna användes för precisionens skull). Slutligen hälldes 2 ml kopparsulfatlösning (H2O + CuSO4) i samma provrör (återigen användes mätcylindern).
Lösningen studerades."... Köp tillgång för att läsa mer

Fällning och kemisk analysmetod - Labbrapport i Naturkunskap A

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-12-21
    jätte bra jobbat tack