Första världskriget frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Historia
 • MVG
 • 6
 • 2568
 • PDF

Första världskriget frågor och svar

vg-frågor

1.)Hur påverkade det första världskriget Sverige?
2.)Vilka allianser hade bildats mellan länderna? Varför hade just dessa allianser bildats?
3.)Ge minst två exempel på varför europeiska stormakter var intresserade av Balkan.
4.)En anledning till Tysklands missnöje var att järnet i de egna gruvorna började ta slut. Varför ville inte Frankrike sälja järn till Tyskland?
5.)Ge några skäl till att Frankrike ständigt ansåg sig hotat sedan Tyskland enats.
6.)Beskriv de olika steg som ledde fram till att Europas stormakter hamnade i krig med varandra, trots att de egentligen inte visste vad de ville uppnå med kriget.
7.)Efter hand gick USA med i kriget men ganska motvilligt. Varför ville USA hålla sig utanför?
8.)Vad avslöjade freden i Brest-Litovsk om Tysklands planer för östra Europa?
9.)Beskriv ett av de större slagen under det första världskriget.

mvg-nivå

1.)Vad blev resultatet av det första världskriget? Vilka fördelar och nackdelar fanns det med krigsresultatet. Förklara varför Frankrike, USA och Tyskland såg olika på hur fredsfördraget efter första världskriget skulle se ut.
2.)När stormakter försvagas och försvinner blir resultatet ofta krig och konflikter. Ge exempel på detta från första världskriget. Ge exempel på detta i modern tid. Försök att förklara varför det ofta blir krig när en stormakt försvagas.
3.)Polen återuppstod efter att ha varit delat mellan Tyskland och Ryssland. Både Tyskland och Ryssland förlorade därmed stora landområden. Vad kan det ha inneburit för Polens framtid?

Första världskriget frågor och svar

[14]
Användarnas bedömningar
 • 2014-10-02
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Riktigt bra, man förstod och det hjälpte mig mkt
 • 2011-12-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  hgasjhdglkjhasbdl.kjanc hvcölkJABCLJHACGFÖKJACB LJhcbv
 • 2015-03-08
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Hjälpte en hel del!!!!!!!
 • 2015-03-05
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  mycket bra skrivet tackk