Förverkan av hyresrätt - Hyresavtal och Hyreskontrakt

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Samhällskunskap A
  • MVG
  • 2
  • 598
  • PDF

Förverkan av hyresrätt - Hyresavtal och Hyreskontrakt

En kortare uppgift där eleven fördjupar sig i förverkan av hyresrätt (som en konsekvens av kontraktsbrott av hyresavtal/hyreskontrakt). Eleven redogör bland annat kort för boendeformen "hyresrätt" samt vad som står beskrivet i Jordabalken med hänsyn till hyreslagen.

Lärarens kommentar

Mycket bra.

Innehåll

- Inledning
- Bakgrund
- Hyresrätt
- Hyresavtal/kontrakt
- Källa

Utdrag

"Den vanligaste boendeformen i Sverige är den så kallade hyresrätten. Hushållet för självaste individen är som en central punk, en trygghet för individen både socialt och ekonomiskt. Just därför har hyresgästen ett mycket starkt skydd som skyddar denne från att lämna sin bostad mot sin vilja vilket med andra ord brukar kallas för besittningsskydd. Men detta betyder inte att hyresgästen har ett optimalt skydd. Om hyresgästen begår ett kontraktsbrott kan detta leda till att hyresgästen blir tvungen att flytta. Förutsättningarna för förverkan av hyresrätten framgår i de nio uppräknade punkter i 42 § 12 kap i jordabalken."... Köp tillgång för att läsa mer

Förverkan av hyresrätt - Hyresavtal och Hyreskontrakt

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Förverkan av hyresrätt - Hyresavtal och Hyreskontrakt.