Dödsstraff - Historia och praktiserande i världen

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Samhällskunskap A
 • Inget betyg givet
 • 4
 • 858
 • PDF

Dödsstraff - Historia och praktiserande i världen

En fördjupningsuppgift som redogör för dödsstraffets historia samt praktiserande i ett antal länder i världen: Norden, Europa, Ryssland, Vitryssland, Turkiet, USA, Kina, Indien och Japan.

Innehåll

- Historia
- Dödsstraff i andra länder och världsdelar
- Källor

Utdrag

"Dödsstraff är en form av allmän- och individualprevention som funnits i människors samhälle sedan mycket länge. Redan i de tidigaste formerna av mänsklig civilisation fanns dödsstraff. Tanken med dödsstraff är att skrämma samhället från att begå brott med ett hårt straff (allmänprevention) men också att befria samhället från människor som kan vara farliga eller på annat vis skadliga för andra människor (individualprevention).
I Sverige blev dödsstraffet mycket stort under senmedeltiden, straffet hade funnits sedan länge, men det var under medeltiden som det tillämpades allt oftare. Under 1300-talet förekom dödsstraff mest i form av häxbränningar då tusentals kvinnor brändes på bål dömda för att vara häxor. Dödsstraff utfärdades då i princip helt okontrollerat."... Köp tillgång för att läsa mer

Dödsstraff - Historia och praktiserande i världen

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2012-11-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ................................