Fattigdomen i Afrika | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Samhällskunskap A
 • Inget betyg givet
 • 2
 • 681
 • PDF

Fattigdomen i Afrika | Fördjupningsarbete

Ett kortare fördjupningsarbete som redogör för fattigdomen i Afrika, Afrikas utmaningar (med hänsyn till konflikter, fattigdom och HIV/aids) samt relationen mellan Sverige och Afrika.
Notera att källor saknas.

Innehåll

- Fattigdomen i Afrika
- Afrikas utmaningar
- Sverige och Afrika

Utdrag

Afrika är en kontrastrik kontinent som oftast får sin mångfald svept under en matta av dyster statistik och rapportering kring krig, hiv/aids, och fattigdom. Men Afrika är också en kontinent med flera länder som just nu upplever ett ekonomiskt uppsving samtidigt som många svåra konflikter är på väg att lösas.
Ekonomiskt och politiskt har en positiv utveckling ägt rum i Afrika de senaste åren, mycket tack vare en ökad integration mellan länderna. Det har skett bland annat genom den snabba utvecklingen av den Afrikanska Unionen (AU). AU spänner över hela kontinenten och spelar en allt viktigare roll i att stödja medlemsstaternas ekonomiska och politiska utveckling, och i ökande utsträckning insatser för fred och säkerhet. Samtidigt står Afrika inför en rad svåra utmaningar. Det är den kontinent i världen som hyser störst andel fattiga, tjugofyra av världens fattigaste länder finns i Afrika. Det är även den enda kontinent där det absoluta antalet... Köp tillgång för att läsa mer

Fattigdomen i Afrika | Fördjupningsarbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2011-05-10
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Inga källor :S Vilket gör att jag itne kan använda iformation.
 • 2016-09-15
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Mycket bra! hjälpt mig mycket