Flugornas Herre | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Svenska B
 • G
 • 2
 • 671
 • PDF

Flugornas Herre | Sammanfattning

En kortare sammanfattning av William Goldings bok "Flugornas herre". Fokus ligger framför allt på bokens handling och utvecklingen av relationen mellan Jack och Ralph.

Lärarens kommentar

Helt OK.

Utdrag

"Romanen utspelar sig på en öde ö efter att en plankrasch har strandat en grupp pojkar. Pojkarna tvingas lära sig att leva på ön utan vuxnas stöd. Gruppen röstar fram Ralph som deras ledare och han försöker leda dom på ett demokratiskt och förnuftigt sätt. Men som i alla grupper finns det meningsskiljaktigheter, och Ralphs största motståndare i gruppen är Jack, ledaren för jägarna, jägarna som skaffar mat åt dom andra i gruppen. Vill man söka symbolik i boken är det lätt att dra paraleller till samhällen, på ön skapas ett litet samhälle som är extremt primitivt och simpelt och Golding framför lite av sina egna tankar kring samhällen när han i historien på ett intressant sätt låter unga pojkar, som är helt oerfarna, fundera över hur det ska vara."... Köp tillgång för att läsa mer

Flugornas Herre | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-16
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  helt okej tror jqag iaf hahhaha