Formal Letter of Complaint | Land Lord

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Engelska C
  • Inget betyg givet
  • 1
  • 294
  • PDF

Brev: Formal Letter of Complaint | Land Lord

Ett formellt klagobrev på engelska ("letter of complaint"), där eleven skriver till ägaren av sin fastighet (the landlord) och klagar över ljudnivån i hennes lägenhet.

Utdrag

"Dear Mr Green,

I have been living here since 14/10/10. I was informed that this apartment and this area was a very calm and quiet resident.

Unfortunately this has not met my expectations.

My neighbour in apartment 1605 is very loud. She plays high music after 10.00 pm at weekdays. She also has parties and plays music sometimes until 5 am. She almost screams when she talks, I hear every word she says when she`s on the phone.

I was told that the apartment has a good isolation but that`s not what I have experienced."... Köp tillgång för att läsa mer

Formal Letter of Complaint | Land Lord

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2014-04-21
    Bra! Hjälpte mig när jag skulle skriva mitt egna brev.