Fossila bränslen

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Naturkunskap A
 • G
 • 2
 • 554
 • PDF

Fossila bränslen

Fossila bränslen, olja

kärnkraftsolyckor
1. Ge tre exempel på fossila bränslen
2. Ge ett exempel på en förnybar, och en icke förnybar energikälla
3. När och var inträffade den hittills svåraste kärnkraftsolyckan?
4. Vilka är de viktigaste energikällorna i Sverige idag?
5. Växthuseffekten höjer jordens medeltemperatur, vad beror växthuseffekten på och vilka energikällor bidrar?
6. Vad finns det för risker med kärnkraft?
7. Vad är biobränslen? Hur ska man använda biobränslen för att inte öka växthuseffekten?
8. På vilka olika sätt kan man utnyttja energin som finns i solens strålar?
9. Varför ser Sveriges energiförbränning annorlunda ut jämfört med den övriga världens?

Lärarens kommentar:
Ok

Fossila bränslen

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2011-11-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv