Fotbollens Historia | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Historia A
  • MVG
  • 10
  • 4008
  • PDF

Fördjupningsarbete: Fotbollens Historia | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om fotbollens historia där eleven bland annat skriver om när fotbollen uppkom och om hur offsideregeln utvecklades.

Innehåll

Inledning och vart fotbollen härstammar
Fotbollens utveckling – Från då till nu
Offside
Fotbollskornas utveckling
Fotbollsunderlag
Läktarsånger
Landslag
Klubb
Fotboll och stålar – Hur det har satt sin prägel på fotbollen
Kända fotbollsspelare
Utrustning
Reglerna
Reflektioner

Utdrag

Inledning och vart fotbollen härstammar
Välkommen på en historisk fotbollsresa. Fotboll som vi känner till idag utvecklades från en början i England. Men om vi backar tillbaka så visar det sig att fotboll har funnits genom flera århundraden, flera generationer. För cirka 3000 år sedan i forna Kina så spelades alltså ett spel som heter Tsu Chu, Tsu menas sparka och Chu betyder boll gjord av läderskinn. Arkeologer har nämligen hittat tecken på att fotbollen utspelades vid den tiden, vid ungefär samma tid (3000) i Japan spelades Kemari, som går ut på att man ska försöka sparka en boll genom två bambustänger. En fråga man kan få upp är att varför utvecklades fotbollen så sent, för den var ju älskad av många och utfördes på väldigt många olika ställen. Svaret är att vid den tidpunkten så hade fotbollen inga regler som man följde efter och följden blev att det blev så våldsamt att flera kungar försökte banna sporten. Kungarna tänkte även på att fotbollen hade blivit så stor och populär att man var rädd att det skulle kunna användas i politiska syften, då förbjöd man den helt och hållet. Men fotbollen var och är så populär att man struntade fullständigt om vad kungen sa.
Detta var bara början, en början som tillslut skulle utveckla sig till något man kunde drömma om. Fotbollen har nu blivit en världssport, världens mest spelade och populäraste sport.

Fotbollens utveckling – Från då till nu
Fotboll är en sport med verkligt gamla anor. För Englands del finns det beskrivet i en mycket våldsamt form redan på 1100-talet! Dödsfall och slagsmål var inte ovanliga. Målen kunde ligga kilometervis ifrån och det var ofta att två grannbyar som möttes. Det gällde alltså att få bollen genom den andra byns kyrkport. Det här var massfotbollens tid (1100 och ett par hundra år framåt). Det fanns inga som helst begränsningar för antalet spelare. De engelska kungarna vr rädda att folket skulle kunna användas i politiska syften och därmed förbjöd man spelet.
Men fotbollen hade utvecklats till en folksed och förbudet överträddes ofta! Dock, medförde industrialiseringen i början av 1800-talet att fotbollen trängdes undan nästan helt. Folk arbetade så länge att de inte hade tid med fotboll eller annan fritid.
Fotbollens framtid var nu hotad, men vad gör man för någonting man älskar? Jo den befolkning som älskade och fortfarande kämpade för fotbollen insåg att man var tvungen att anpassa spelet till det strängare samhället. Hårdare regler infördes och planen begränsades från kilometerplan till cirka 100-150 meter.
Någon social status hade fotbollen aldrig haft, men när spelet verkade dö ut, fick det hjälp från oväntat håll. Förnäma privatskolor började intressera sig för spelet. Skolorna brottades med disciplinära problem och såg fotbollen, med sina strikta regler, som en möjlighet att få rättning i leden. Försöket lyckades! Fotboll blev nu ett populärt inslag i undervisningen. Även en samhällsförändring bidrog till spelets tillväxt. Järnvägarna gjorde att skolorna runt om i landet kunde mötas och därmed nationaliserades spelet. Utbytet krävde att man hade samma regler i hela landet.
Den 26 oktober 1863 möttes representanter från skilda klubbar i England och bildade FA(football association). Samma år skedde en viktig regeländring. Från och med nu var det bara tillåtet att använda fötterna i fotboll. Följden blev att fotboll och rugby gick skilda vägar..
Industrialiseringen hade en del avigsidor. En av dem var att folkets hälsa blev allt sämre. Folk arbetade allt mer och var ute allt mindre. Fotbollen kom här väl till pass som en sorts rehabilitering för det urartade folket, man använde fotbollen från att komma bort från det verkliga livet, allt negativt och stress osv. Fotboll var lätt att lära och det enda som behövdes var en boll. Privatskolorna fortsatte dock att dominera fotbollen... Köp tillgång för att läsa mer

Fotbollens Historia | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.