Fotosyntes | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Grundskola Årskurs 8
  • Biologi
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 347
  • PDF

Fotosyntes | Sammanfattning

En kort sammanfattning i punktform där eleven skriver vad fotosyntes är för något och hur det fungerar.

Innehåll

Fotosyntes
Förbränningen frigör energi
Kretslopp och energi

Utdrag

• I celler med klorofyl, tex växtceller, sker den livsviktiga fotosyntesen.
Inga andra celler klarar den uppgiften

• Fotosyntesen är ett sätt för växten att fånga in solenergi och binda den som kemisk energi i druvsocker.

• Vid fotosyntesen bildas druvsocker av luftens koldioxid och vatten från marken.
- koldioxid + vatten + solenergi = druvsocker + syre

• Det energirika druvsockret kan användas som mat i växten. Det kan även ombildas till stärkelse och cellulosa. Stärkelse lagrar energin och cellulosa är ett byggmaterial. Även fetter, proteiner och vitaminer kan bildas.

• Förutom druvsocker bildas syre vid fotosyntesen. De gröna växterna har under årmiljarder minskat mängden koldioxid och ökat mängden ..... Köp tillgång för att läsa mer

Fotosyntes | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.