Datorer och program | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Programmering A
 • VG
 • 4
 • 1085
 • PDF

Datorer och program | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor om datorer och program.

Innehåll

1) Beskriv programmeringsprocessen enligt boken, exemplifiera med en skiss.
2) Beskriv skillnad på en dators primär och sekundär minne.
3) För vilka ändamål passar de olika programmeringsspråk C, C++, Java och Php?
4) Ge exempel på flera IDE program i programmeringsvärlden …
5) Ge några exempel på in – och utmatningsenheter i en dator.
6) Hur fick C++ sitt namn?
7) Hur många bitar ryms det i en byte?
8) I vilken enhet mäts datorns minneskapacitet?
9) I vilken enhet mäts processorns hastighet?
10) Vad består en dator i huvudsak enligt boken? Exemplifiera med att göra en skiss
11) Vad har primärminne för funktion i en dator?
12) Vad har processor för funktion i en dator?
13) Vad har sekundärminne i en dator?
Vad menas med In-enhet? Ge exempel.
14) Vad menas med ut-enhet? Ge exempel.
15) Vad är datorns funktion?
16) Vad är en dator enligt programmeringsboken?
17) Vad är en IDE i programmeringsvärlden?
18) Vad är källkod och när skapas den i programmeringsprocessen?
19) Vad är objektkod och när skapas den i programmeringsprocessen?
20) Vad är standard input device och standard output device i en dator? Ge exempel.
21) Vem utvecklade C språket och vid vilket företag?
22) Vem utvecklade C++ språket och vid vilket företag?
23) Vilken funktion har kompilatorn i programmeringsprocessen?
24) Vilken funktion har länkaren i programmeringsprocessen?
25) Vilken funktion har preprocessor i programmeringsprocessen?
26) Vilken funktion har textediteraren/textredigeringsprogrammet i programmeringsprocessen?
27) Vilken är en standard in-enhet?
28) Vilken är en standard ut-enhet?
29) Vilket företag utvecklade Java språket?
30) Vilket IDE program använder vi i skolan i programmeringskursen?
31) Ta reda på följande programmeringsspråk vilka filändelse deras källkodfiler har t.ex. :

Utdrag

2) Beskriv skillnad på en dators primär och sekundär minne.
A) Primär minnet är snabbare att komma åt eftersom den är kopplad direkt till processorn. Den används av systemet för att utföra operationer medan program körs. Exempel är cache, RAM och ROM. Sekundära minnet är oftast något långsammare och används för permanent lagring av information. Exempel är hårddiskar, disketter, CD, DVD, flash-minne.

3) För vilka ändamål passar de olika programmeringsspråk C, C++, Java och Php?
a) Java är både ett programmeringsspråk och en miljö som ligger ovanpå operativsystemen så man kan skriva ett program som fungerar i Windows, i mobilen, , i Blu-ray spelaren m.m. C++ är ett programmeringsspråk som man använder för att skriva program och spel till datorer.

4) Ge exempel på flera IDE program i programmeringsvärlden …
a) Exempel på utvecklingsmiljöer är KDevelop, NetBeans, Eclipse, Delphi och Microsoft Visual Studio .

5) Ge några exempel på in – och utmatningsenheter i en dator.
a. Ett inmatningsenhet är varje enhet som skickar information till en dator - skanner, tangentbord etc - Å andra sidan är ..... Köp tillgång för att läsa mer

Datorer och program | Instuderingsfrågor

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2014-05-21
  Najs som satan. kör årt
 • 2015-08-05
  intressant................................
 • 2016-04-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Fint fint och fint. Bra text.