Medicinsk grundkurs | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Barn- och fritidsprogrammet (BF) Årskurs 2
 • Annat
 • MVG
 • 3
 • 999
 • PDF

Medicinsk grundkurs | Instuderingsfrågor

Eleven har sammanställt instuderingsfrågor med svar om hälsa och ohälsa samt smitta och smittspridning.

Innehåll

Instuderingsfrågor kapitel 3. I Medicinsk grundkurs
Hälsa- Ohälsa

1.Vad menas med patologi?
2.Vad menas med yttre sjukdomsorsaker?
3.Vad menas med inre sjukdomar?
4.Rita Katie Erikssons hälsokors och beskriv vad som menas med de olika delarna i korset.
5.Vad menas med allmänna symtom?
6.Vad menas med specifika symtom?
7.Beskriv skilladen mellan objektiva och subjektiva symtom.
8. a) vilka Olika typer av smärta finns det?
b) Det finns smärtreceptorer som regarerar för olika retningar, ge exempel.
9. Beskriv de 3 smärtreceptorer som beskrivs på sidorna 44-45.
10. Vad är en smärtupplevelse?
11.Vad är en smärtutlevelse?
12 Du bör så småningom kunna uppmärksamma och identifera smärta som undersköterska
vad ska du då iakta?
13 a) vad kallas läkemedel mot smärta
b)ange namnen på de vanligaste receptfria
14.Det finns olika typer av läkemedel och metoder som är smärtstillande nämn de som står
i boken .

Instudenringsfrågor. Kapitel 5 A t o m sida 90, Smitta och
smittspridning i medicinsk grundkurs samt google

1. Vad är en Mikroorganism?
2. Ge exempel på Mikroorganismer
3. a) vad menas med att en mikroorganism är apatogen respektive patogen?
b) var finns de på kroppen?
4. Vad menas med hygien?
5.Vad kan en mikroorganism ha för positiv verkan – effekt
6. Varför är det viktigt att personalen inom vård- omsorg är särsklit noga med hygien?
7. Nämn 3 olika smittvägar och beskriv dessa
8. Hur kan smitta förebyggas?
9.Hur kan du öka motståndskraften mot smitta , dvs hindra att bli smittad
10 . a) vilka basala hygienrutiner bör den som arbetar inom vård- omsorg tillämpa?
b) Vad menas med mikrobiologisk renhet?
11. Beskriv skillanden mellan rengöring och desinfektion

Utdrag

1.Vad menas med patologi?
läran om hur sjukdomdar uppkommer och om de förändringar som sker i kroppen kallas patologi.
2.Vad menas med yttre sjukdomsorsaker?
De yttre sjukdomarna finner man i miljön, exempel luften vi andas in, Kemikalier, alkohol, tobak.
3.Vad menas med inre sjukdomar?
De inre finns i vår arvslang, Exempel cancer, proppar.
4.Rita Katie Erikssons hälsokors och beskriv vad som menas med de olika delarna i korset.
A. Känner sig frisk men objektiv. B Känner sig sjuk och har objektivval sjukdomsystem
C. Känner sig frisk objektiva sjukdomstecken saknas. D. Känner sig sjuk men finner inga objektiva sjukdomssystem.
5.Vad menas med allmänna symtom?
Det visar att något inte står rätt till, men det pekar inte på någon specielle sjukdom.
6.Vad menas med specifika symtom?
De pekar på att ett visst organ i kroppen är i olag.
7.Beskriv skilladen mellan objektiva och subjektiva symtom.
Objektiva symtom = tillexempel se förändringar av hudfärg höra rossel från andningsvägarna och man registrerar feber genom mäta tempraturen
Subjektiva symtom = tecken på ohälsa och sjukdomar som andra inte kan lägga märke till eller uppmäta värden.
8. a) vilka Olika typer av smärta finns det?
..... Köp tillgång för att läsa mer

Medicinsk grundkurs | Instuderingsfrågor

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2012-01-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Inte dom kapitel jag skulle vilja ha, letar efter kapitel 12 rörelseorganen medicinsk grundkurs