Samhällsekonomi och Lagar inom arbetslivet - Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Samhällskunskap A
 • VG
 • 8
 • 3711
 • PDF

Samhällsekonomi och Lagar inom arbetslivet - Sammanfattning

En sammanfattande fördjupningsuppgift där eleven presenterar de viktigaste lagarna och reglerna inom arbetslivet, samt beskriver ett antal samhällsekonomiska begrepp - bland annat BNP, välfärd, pris, vara, tjänst, marknadsekonomi och planekonomi. Vidare så undersöker eleven också varför det finns kriminalitet i ett samhälle och föreslår lösningar på problemet.

Innehåll

1. Sammanfatta de viktigaste lagarna och reglerna som gäller i arbetslivet
2. Vad är BNP? Hur mäts det? Vilka är de väsentliga bristerna med BNP som mått?
3. Vilka faktorer påverkar priset på en vara eller tjänst?
4. Förklara skillnaden mellan marknadsekonomi och planekonomi. Beskriv även var och i vilken utsträckning de olika systemen använts? Finns det för respektive nackdelar med respektive system?
5. Varför finns det kriminalitet i ett samhälle? Ge minst fyra förklaringar och ge även relevanta förslag på lösningar.
6. Vad händer efter att ett brott blivit känt av polisen? Beskriv de olika myndigheternas roller i denna kedja.

Utdrag

"För att kriminaliteten ska minska, bör samhället satsa mer på barn och ungdomar. Se till att skolorna har en trygg och säker miljö, satsa på mer resurser i skolorna för att det ska finnas stöd personal till barn med en tendens till kriminalitet. Även lärarna bör vara mer vaksamma på hur eleverna beter sig mot varandra. Finns det någon elev som kanske har lättare att falla för grupptryck än någon annan? Finns det någon elev som kanske redan i grundskolan visar tecken på dominans och dålig ledarskap?

Jag tror att lärarna kan hjälpa till en hel del eftersom att barnen är i skolan mellan 5-7 timmar om dagen. Det finns barn som kanske inte har någon att prata med och då kanske just eleven vänder sig till läraren, i det fallet så skulle ju varje lärare få ta en kurs eller vägledning för att kunna prata med de elever som har det svårare än andra. Det borde även finnas kuratorer på alla skolor i hela Sverige."... Köp tillgång för att läsa mer

Samhällsekonomi och Lagar inom arbetslivet - Sammanfattning

[11]
Användarnas bedömningar
 • 2011-10-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jag använde mig av delar i uppsatsen för idéer och information, och det var lätt att hitta inspiration och debattmaterial.
 • 2011-11-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  den ger dig en inblick på samhällets ekonomi! och massa frågor på samhällskunskap a
 • 2016-03-12
  Skriven av Elev på Årskurs 7
  Mycke bra jobb!!!!!!!!!!
 • 2016-01-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra information, hjälpte mycket