Grundlagar, styrelseskick och regering i Sverige

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Samhällskunskap A
 • MVG
 • 9
 • 3498
 • PDF

Grundlagar, styrelseskick och regering i Sverige

En lättöverskådlig fördjupningsuppgift med fokus på det svenska styrelseskicket. Fokus ligger bland annat på de svenska grundlagarna, riksdag, regering, statschefens uppgift, politiska utskott, direkt och indirekt demokrati, kommuner, EU och EMU. Se alla frågor som besvaras under "Innehåll".

Innehåll

1. Vilka är de svenska grundlagarna och hur skiljer sig dessa från övriga lagar?
2. Vilka uppgifter har riksdagen, regeringen och statschefen? I vilken grundlag framgår detta?
3. Utskotten sägs ha stor makt i Sverige när det gäller att besluta frågor. Förklara vilken funktion utskotten har och varför man kan säga att de har stor makt. Ge även exempel.
4. Vilka för respektive nackdelar finns med direkt och indirekt demokrati. Ge även exempel på länder som har dessa former av demokrati
5. Redogör för skillnaden mellan kommunfullmäktige, nämnder och kommunstyrelse. Hur utses dessa och vilka uppgifter har man?
6. Förklara kommissionens, ministerrådet och EU-parlamentets roller och makt, när det gäller att styra EU.
7. Hur skulle dels penningpolitiken, dels finanspolitiken påverkas om Sverige skulle gå med i EMU?

Utdrag

"I Sverige finns 4 grundlagar, dessa lagar står över alla andra lagar och reglerar landets statsskick (samhällets spelregler). Dem skiljer sig från andra lagar för att det inte går att ändra grundlagarna hur som helst, det ska finnas tid för att tänka igenom ändringen och konsekvenserna av ändringen för att skydda demokratin i landet. För att ändra en grundlag måste beslutet få riksdags majoritet två gånger med ett allmänt val mellan de två besluten.

Det finns en möjlighet att utföra folkomröstning i en grundlagsfråga, om riksdagen har fattat det första beslutet kan riksdagen det andra gången besluta om en folkomröstning, resultatet är definitivt/bindande (i 1980 introducerades denna möjlighet men har aldrig används).

Den 2:a juni i år fattade riksdagen beslutet om att ändra grundlagen, dessa ändringar omfattar regeringsformen och ett antal andra lagändringar (t.ex. vallagen och kommunallagen). Just nu ligger beslutet vilande till nästa omröstningar i november 2010. Om riksdagen röstar för att ändra grundlagarna ska dem börja gälla i januari 2011."... Köp tillgång för att läsa mer

Grundlagar, styrelseskick och regering i Sverige

[15]
Användarnas bedömningar
 • 2011-09-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt rakt på sak, i punktform, lätt att förstå och ta sig igenom. Tappar ej den röda tråden i varje fråga, konsist och sakligt skrivet.
 • 2011-10-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Inkorrekt stavning och grammatik. Meningar som inte går att förstå. Annars bra innehåll.
 • 2015-12-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  mycket braaaaaaaaaaa!.........
 • 2013-04-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  bra uppsats lättlässssssssssssss