BNP, Arbetsliv och Ekonomiska system | Begrepp inom Samhällsekonomi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Gymnasieskola Årskurs 2
 • Samhällskunskap
 • MVG
 • 13
 • 5785
 • PDF

BNP, Arbetsliv och Ekonomiska system | Begrepp inom Samhällsekonomi

En längre fördjupningsuppgift där eleven redogör för olika begrepp inom samhällsekonomi - se alla frågor som besvaras under "Innehåll".

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

- Sammanfatta de viktigaste lagarna och reglerna som gäller i arbetslivet.
- Vad är BNP? Hur mäts det? Vilka är de väsentliga bristerna med BNP som mått?
- Vilka faktorer påverkar priset på en vara eller tjänst?
- Förklara skillnaden mellan marknadsekonomi och planekonomi. Beskriv även var och i vilken utsträckning de olika systemen använts? Finns det för respektive nackdelar med respektive system?
- Varför finns det kriminalitet i ett samhälle? Ge minst fyra förklaringar och ge även relevanta förslag på lösningar.

Utdrag

Fråga 1

Sammanfatta de viktigaste lagarna och reglerna som gäller i arbetslivet.

Det demokratiskt drivna Sverige gör att demokratin flödar i arbetslivet, arbetstagarna är med om att bestämma inom vissa områden, arbetsgivaren måste kompromissa med facket och arbetstagarna innan visa beslut skall kunna tas. Arbetstagaren skall inte bli behandlad som en ”underhuggare” utan dem har arbetsregler som gör att arbetsgivaren håller sig i schack som medför en trygghet till arbetstagarna. Tack vare stiftande lagar från riksdagen kan arbetstagarna söka skydd under lagens långa arm. Här med skall jag nu förklara närmare vad de olika arbetslagarna säger och hur en god arbetsplats skall bedrivas.

Den viktigaste av dem alla enligt mig är diskrimineringslagen

Lagen säger att som anställd eller sökande får du inte bli diskriminerad oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Det vänder sig till arbetsgivaren, lagen säger också att lönen inte skall vara lägre eller högre om den anställde har samrörelse i de olika tillhörigheterna jag nämnt. I diskrimineringslagen finns det en punkt som jag tycker skall framhävas mer, som tyvärr allt... Köp tillgång för att läsa mer

BNP, Arbetsliv och Ekonomiska system | Begrepp inom Samhällsekonomi

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2012-12-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  fick inspiration att skriva min egen uppsats :)
 • 2016-03-11
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Jääte jätte jätte bra, wow
 • 2015-11-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Tack.... det hjälpte
 • 2015-10-06
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra brab brab brab babb