Statsskick och demokrati i Sverige - Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Gymnasieskola Årskurs 2
 • Samhällskunskap
 • MVG
 • 5
 • 2365
 • PDF

Statsskick och demokrati i Sverige - Frågor och svar

Frågor och svar kring statsskick (styrelsesätt) och demokrati i Sverige, samt EU:s funktion. Se alla frågor som besvaras under "Innehåll".

Lärarens kommentar

Bra sammanfattat.

Innehåll

1. Vilka är de svenska grundlagarna och hur skiljer sig dessa från övriga lagar?
2. Vilka uppgifter har riksdagen, regeringen och statschefen? I vilken grundlag framgår detta?
3. Utskotten sägs ha stor makt i Sverige när det gäller att besluta frågor. Förklara vilken funktion utskotten har och varför man kan säga att de har stor makt. Ge även exempel.
4. Vilka för respektive nackdelar finns med direkt och indirekt demokrati. Ge även exempel på länder som har dessa former av demokrati. Förklara även vad åsikts- eller grupprepresentation är!
5. Redogör för skillnaden mellan kommunfullmäktige, nämnder och kommunstyrelse. Hur utses dessa och vilka uppgifter har man?
6. Förklara kommissionens, ministerrådet och EU-parlamentets roller och makt, när det gäller att styra EU.
7. Hur skulle dels penningpolitiken, dels finanspolitiken påverkas om Sverige skulle gå med i EMU?

Utdrag

"2. Vilka uppgifter har riksdagen, regeringen och statschefen? I vilken grundlag framgår detta?

I grundlagen Regeringsformen från 1974 (innan dess gällde Regeringsformen från 1809) framgår bland annat riksdagens, regeringens och statschefens uppdrag.

Riksdagen ansvarar för att välja stadsminister i början av varje mandatperiod. Det är talmannen som, tillsammans med vice talmannen, diskuterar med partiledarna för att komma fram till vem som har möjlighet att bilda en stabil regering. Förslaget lämnas sedan till riksdagen för godkännande. Godkäns det inte börjar talmannen om, och om fyra förslag nekas så måste det hållas ett nytt val inom 3 månader. Ett godkännande av stadsminister kräver mindre än 175 nej-röster. Det spelar ingen roll om nej-rösterna är fler än ja-rösterna, så länge inte nej-rösterna överstiger 174 st."... Köp tillgång för att läsa mer

Statsskick och demokrati i Sverige - Frågor och svar

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt bra arbete, fortsätt så!
 • 2016-05-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt hjälpsam uppsats!
 • 2015-12-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  jättebraaaaaaaaaaaaaa!