Etik och Moral | Undersköterska

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Omvårdnadsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Annat
 • VG
 • 2
 • 797
 • PDF

Etik och Moral | Undersköterska

Vanliga frågor

Lärarens kommentar

Bra

Innehåll

1. Vad är skillnaden på etik och moral enligt litteraturen.
2. En viktig frågeställning är om vi kan lära oss vad som är rätt och fel eller föds vi med en inre röst?
3. Hur visar du god etik som undersköterska?
4. Som undersköterska kommer du att komma i kontakt med kunder/patienter med existentiella frågor, vilka frågor kan det röra sig om?
5. Hur bemöter du som undersköterska existentiella frågor som kommer från närstående?
6. En kollega till dig anser att den kunden hon har varit till har förfärligt stökigt och att tavlorna är malplacerade. Hur agerar du med tanke på kundens autonomi?
7. Vad innebär det för dig i rollen som undersköterska att jobba med respekt för den personliga integritet, läs vad som skrivs i etisk litteratur och fundera?
8. Ange litteraturens sätt att beskriva.
9. Hur tolkar du ansvar och frihet för dig i ditt kommande yrke som undersköterska?
10 Redogör för humanismens syn på människan påverkar dig i ditt kommande yrke.
11. Om ett äldreboende startas i Luleå med en feministisk människosyn, beskriv vad det innebär för di som undersköterska.
12. Många pratar om att här och där bedrivs vården med en helhetssyn på människan, redogör vad som menas med helhetssyn enligt litteraturen.
13. a) Vilket etiskt förhållningsätt antar du när en anhörig / närstående kommer och vill veta vad som sades på senaste ”ronden” tidigare under dagen.

Etik och Moral | Undersköterska

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2014-03-24
  Källor saknas. Annars är det ett välformulerat kort arbete på två sidor med bra ordval.
 • 2014-06-02
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2015-03-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Mycket bra texen var bra
 • 2014-12-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Mycket braaaaaaaaaaaaaaaaaa