Friktion på lutande plan - Labbrapport i Fysik 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Fysik 1a
 • VG
 • 2
 • 414
 • PDF

Friktion på lutande plan - Labbrapport i Fysik 1

En kortare laborationsrapport vars syfte är att undersöka friktion på lutande plan. Detta görs med hjälp av att bestämma friktionskoefficienten genom att hitta sambandet för formeln Ffr = µ*FN .

Lärarens kommentar

Att den va helt okej men inte fullt betyg

Innehåll

- Bakgrund
- Material
- Utförande
- Resultat
- Slutsatser och diskussion

Utdrag

"Material:
- Metall
- Träbrädda
- Okänd metall
- Stol
- Våg
- Linjal

Utförande:
Det första man gör är att välja ett föremål som man använder vid utförandet. Vi vägde föremålet, i detta fall, metallen med en våg och bestämde massan. Sedan tar man en träbräda, lägger den på en lutande vinkel, i det här fallet använde vi oss utav en stol. Vi använde oss utav objektet för att justera vinkeln på träbrädan så att objektet precis står stilla. Vissa fel uppstod vid utförandet, vilket vi senare fördjupar oss i felkällor. När vi hittat den rätta anpassade vinkeln så mätte vi hypotenusan och höjden för att kunna använda oss utav ArcTan. Genom ArcTan fick vi fram vinkeln som visade vinkeln mellan tyngdkraften och F2. Då F2 är den samma som FN och F1 är den samma som Ffr så kunde vi få fram F2 genom Cos och F1 genom Sin. När vi fått fram dessa värden så kunde vi dela Ffr på Fn och få fram friktionskoefficienten."... Köp tillgång för att läsa mer

Friktion på lutande plan - Labbrapport i Fysik 1

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-15
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Det var verkligen jätte bra, man kände att några punkter saknades men helheten var den bra
 • 2016-02-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt utförligt skrivet och man ser verkligen att eleven har lagt ner mycket tid.
 • 2017-03-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  sfafasdfadfadfadsafas asf asf
 • 2016-02-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  rätt bra, hjälpte mig med min labbrapport