Genetik uppgift - Genmodifering och gmo.

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Naturkunskap B
 • MVG
 • 6
 • 2110
 • PDF

Genetik uppgift - Genmodifering och gmo.

Fragor:
1. Förklara hur det kommer sig att en gen kan orsaka en sjukdom?
a) Föreslå hur man skulle kunna göra för att bota en patient med en ärftlig sjukdom och ta reda på om patientens barn därmed kommer att slippa sjukdomen.
b) Vilka risker skulle kunna hänga ihop med en sådan behandling?
c) Vad tycker du om att man ska få ändra i människors gener?
varför tycker du så?
3.Sojaproteinet som din kompis äter är gjort på genförändrade sojabönor. Han säger att den är farlig både för honom och för miljön. Han är mycket rädd för allt genförändrat.
Ta reda på om hans rädsla är befogad eller obefogad.
a. Vilka risker finns med genförändrade grödor?
Tycker du genförändrade grödor skall få finnas eller inte.
Motivera dina ståndpunkter.

Genetik uppgift - Genmodifering och gmo.

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2013-11-18
  Skriven av Studerande på Termin 1
  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 • 2014-02-04
  Mycket bra skriven, kortfattat och bra översikt
 • 2016-10-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  oooooooooooooooooooooooooo
 • 2014-05-13
  Väldigt bra underbart skrivet och perfa