GMO | Diskussion

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Biologi A
 • VG
 • 3
 • 814
 • PDF

GMO | Diskussion

En diskussion om genmodifierade organismer (GMO).
Eleven beskriver vad GMO är för något, ger sina synpunkter om det och skriver om fördelar och nackdelar.
Notera att det saknas källor.

Utdrag

Genmodifierade organismer är levande djur, växter eller mikroorganismer vars ärftliga egenskaper förändrats onaturligt. Detta görs genom beskjutning av konstgjorda DNA-sekvenser eller med DNA-doppade kulor som överförs till organismens naturliga cellvävnad. GMO-odlingen är väldigt liten och används inte så mycket runtom i världen. I Svergie finns det ingen GMO-odling förutom försöksodling dvs. GMO-odling har sina fördelar, att man kan ändra flera egenskaper hos växter och djur osv. Vår brist på kunskap i detta ämne gör att vi bara använder det till 2 saker, att vi gör växter herbicidtoleranta, eller att vi växterna redan genmanipulerats till att bygga upp ett ämne som är giftigt mot fjärilslarver. Vi vet inte i dagens läge exakt vilka konsekvenser GMO kan medföra men en sak vet vi, i minskar den biologiska mångfalden med herbicidtoleranta och Bt-producerande växter. Insekterna och få av våra viktiga nedbrytarorganismer får brist på .... Köp tillgång för att läsa mer

GMO | Diskussion

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-23
  mycket bra gjort! hjälpte mig lite
 • 2015-03-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jättebraaaaa sammanfattning
 • 2016-10-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 • 2016-04-10
  braaaaaaa sammanfattning