Gitterspektrometer - Labbrapport i Fysik B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Fysik B
 • VG
 • 2
 • 424
 • PDF

Gitterspektrometer - Labbrapport i Fysik B

En laborationsrapport vars syfte är att använda en spektrometer för att bestämma våglängder och gitterkonstant. Vidare så undersöks de synliga våglängderna med hjälp av en Na- och Cd-lampor, och jämförs med spektometertabellen.

Innehåll

- Syfte
- Material
- Utförande
- Gitterkonstanten
- Mätningar
- Slutsats

Utdrag

"Material: gitterspektrometer, gitter märkt med 600/mm, Na lampan, Cd lampan.

Utförande:

först justerade vi instrumentet genom att:
1. Vi riktade kikaren mot ett avlägset föremål och skjut på okulerat tills kikaren ger en skarp bild av föremålet och hårkorset. Så när vi flyttade ögat i sidled skall inte hårkorset flytta sig i förhållande till föremålet.(se figur nedan)

(Illustration)

2. sedan satte vi fast gittret i hållaren på gitterbordet.
3. vi valde en av de lamporna och placerade spektometern så att kollimatorns ljusinsläpp(den smala spalten) kommer så nära den ljusstarka delen av lampan som möjligt.
4. Sedan kontrollera vi att ”spektralbilderna” av spalten syns både till vänster och till höger om centralbilden. Om böjningsbilderna syns på olika förhållande till hårkorset kan man justera genom att vrida gittret.(ljuset rakt framför lampan väldigt starkt så det var viktigt att vi tittar inte rakt på lampan)."... Köp tillgång för att läsa mer

Gitterspektrometer - Labbrapport i Fysik B

[10]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  underkänt, många fel, dåligt språk, ej skriven i passiv form dåtid,
 • 2016-04-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ej utförlig nog för att man ska kunna få hjälp av att läsa den
 • 2017-03-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbn
 • 2015-10-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra hjälp fsdfsaffdsfafdaf fa dfasfsaf