Globalisering - Introduktion

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Samhällskunskap A
 • Inget betyg givet
 • 1
 • 267
 • PDF

Globalisering - Introduktion

En mycket kort introduktion till begreppet "globalisering" samt dess orsaker och konsekvenser. Notera att källor saknas.

Utdrag

"Globalisering är en politisk, kulturell och ekonomisk process som knyter samman världens länder allt mer. Ett exempel är multinationella företag som anställer folk i de länder där lönerna är låga är råvarorna billiga, och sedan säljer sina produkter i de länder där de får mest betalt. Politiskt sett betyder begreppet globalisering en förskjutning av makten från nationell nivå till överstatliga eller mellanstatliga organ."... Köp tillgång för att läsa mer

Globalisering - Introduktion

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2012-05-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  För kort. Skulle önska djupare skrivning om negativa samt positiva egenskaper ang globalisering.
 • 2015-10-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Det är precis som det står, en introduktion! :)