Grön el | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Företagsekonomi B
 • VG
 • 13
 • 3584
 • PDF

Grön el | Fördjupningsuppgift

Fördjupningsuppgiften handlar om grön el och varför folk inte väljer grön el. Eleven väljer också att skriva en del om den globala uppvärmningen och hur man kan komma till rätta med det.

Innehåll

Sammanfattning
Syfte
Faktadel
Klimatpåverkan
Bakåt och försvinnande glaciärer
Havsförsurning
Ekonomiska effekter
Migration
Jordbruk
Skydd mot översvämningar
Genomförande
Resultat
Diskussion
Källor

Utdrag

Sammanfattning

Det här projektet handlar om Grön el i stort princip, sen handlar det också väldigt mycket om den globala uppvärmningen, följder och hur man ska göra för att öka försäljningen av Grön el.
Vad innebär grön el? Grön el är elektricitet som är producerad av naturresurser så som Vindkraft, Solkraft, Vattenkraft och Biobränsle.
Det är viktigt att välja miljövänlig el för världen drabbas av naturkatastrofer och fenomen, den globala uppvärmningen är stor hot mot mänskligheten/faunan och floran, genom och byta till grön el bidrar man till att stoppa globala uppvärmningen.
Följderna av globala uppvärmningen är fasanfulla av man kan redan se idag bevis på hur dåligt Jorden mår.
Men folk väljer inte grön el ändå detta tyder på brist av information, de som är marknadsansvariga för producenterna av Miljövänlig el har inte lyckats med att övertyga kunderna till att köpa grön el för sina hem. Anledningarna är: Betydligt mycket högre pris för Grönt el än den vanliga kärnkraftselen. Eller är marknadsföringen dålig folk fattar inte vad det innebär med grön el och vad det är bra till.

För att öka försäljningen utav grön el måste man: Låta priserna sjunka och låta efterfrågan om grön el stiga på så sätt öka försäljningen.


Syfte

Jag valde att skriva om Grön el för att jag tycker att det är intressant. Jag har formulerat några frågor/punkter att skriva om som berör mitt projekts handling, och det är de följande:

* Är grön el äkta eller är det bara en bluff: Vi som är kunder vet inte om att vi får grön el eller bara vanlig el.

* Få reda på ett ungefär hur många det är som köper grön el och så se hur stor andel av deras elförsäljning till konsumenten är grön el: På den här frågan har jag tänkt intervjua en el företag men har inte riktigt bestämt vilket det blir.

* Varför köper så få personer grön el: Världen drabbas av något som kallas för global uppvärmning som innebär att jordens medeltemperatur ökar på grund av mänsklig aktivitet. Det finns många anledningar till det som jag ska skriva mer om på min ”Resultat” del.

* Att beskriva elbolagens marknadsföring: Att se hur de marknadsför sin produkt, vad det är som gör att de lockar kunderna och vad som inte gör det.

Att skriva om Grön el är både intressant och klurigt också, det krävs en hel del tid för att kunna göra en bra arbeta om det ämnet. Det är därför grön el blev mitt val.
Jag behöver läsa en hel del på Internet samt läsa böcker och göra allt jag kan för att lyckas bra med mitt projekt.


Faktadel

– Vad är Grön el?
Grön el är mer eller mindre producerad av förnybara energi källor, då man använder sig oftast av Biobränsle, Vatten kraft, Vindkraft och Solenergi.
Med Förnybar energi menas energikällor som förnyas i snabbt takt och är oändliga, och som exempel har vi solen, vinden och vattenkraften.
Beskrivning av förnybara energikällor delas på fyra delar:

* SOLEN är vår renaste energikälla, ifrån solen kan vi producera el genom att fånga solstrålarna direkt i solceller och som värme i solfångaren som för varmt vatten till uppvärmning. Solen ger varken giftiga... Köp tillgång för att läsa mer

Grön el | Fördjupningsuppgift

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2011-12-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  den fasta kostnaden till 3 000 000 kr vid tillverkningsvolymen 200 000 st. BeräknaAB Trälek tillverkar leksaker. För att måla och lackera dem lämnar man bort leksakerna till en måleriverkstad. Dessa vill nu förhandla om avtalet och har begärt 64 000 kr/ år.AB Trälek överväger nu att göra detta arbete själva. De kan köpa begagnad utrustning av ett annat måleri för 60 000 kr. Denna utrustnings livslängd beräknas till 5 år.
 • 2014-12-10
  Skriven av Studerande på Termin 5
  Mycket bra disposition. Tydlig och enkel att förstå!
 • 2017-04-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra tack så mycket
 • 2011-02-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  JÄTTE BRA, STRÅLANDE, SUPER BRA, INTRESSANT...