Grekisk mytologi | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Svenska A
  • G
  • 8
  • 1710
  • PDF

Grekisk mytologi | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift där eleven har skrivit om den grekiska mytologin. Eleven har bland annat skrivit om hur världen skapades enligt mytologin och vilken betydelse gudarna och gudinnorna hade.

Innehåll

Inledningen
Världens skapelse
Människans Uppkomst
Gudarnas/Gudinnornas betydelse
Heroer/Halvgudar
Grekiska Mytologins påverkan i samhället
Källförteckning

Utdrag

Inledningen
Jag har valt att skriva om grekisk mytologi eftersom jag anser att det är ett intressant ämne som jag vill veta mer om. Jag har alltid vart fascinerad av grekiska gudarna sedan jag såg filmer som Hercules och Troja sedan dess har gudar som Poseidon och heroer (halvgudar) som Akilles och Hercules fångat min uppmärksamhet. Man kan fortfarande se spår utav det grekiska tron i vårt samhälle även om det är en religion från antiken. Några filmer som utspelas i modern tid har inspirerats av grekiska mytologin och det bevisar att det fortfarande har en viktig betydelse i vårt samhälle.
Den grekiska mytologin har många berättelser om hur världen uppstod och hur människan kom till i världen. Enligt den grekiska tron så finns det en gud/gudinna nästan till allt, dock var de viktigaste gudarna/gudinnorna tolv stycken. Min frågeställning för det här arbetet är:

- Hur skapades gudarna/gudinnorna och världen till? Hur kom människorna till enligt den grekiska mytologin?
- Vad för betydelse hade de olika gudarna/gudinnorna?

Världens skapelse
Enligt den grekiska mytologin finns det massa teorier om hur världen uppstod och hur människorna kom till i världen. Enligt(http://www.angelfire.com/magic/sisters/myter.html/#gre) rådde Kaos(en stor mörk tomhet) i världens uppkomst. Elementerna i världen var i krig med varandra. Slutligen stoppade naturen all kaos som pågick i världen genom att dra isär alla elementer. Sedan uppkom natten som senare gav liv till dagen, som därefter dagen härskade själv (http://www.desy.de/gna/interpedia/greek_myth/creation.html). Gaia (jorden) gav ensam födelse till Uranus(himlen). Uranus och Gaia var ett par som tillsammans styrde världen. Tillsammans gav de liv till tre cykloperna, Arges (ljusspridaren), Brontes (dundraren) och Steropes (blixtraren), dessa syskon var inte särskilt vackra och hade bara ett enda ögon och den var placerad i pannan. Uranus var ängslig att de skulle ställa till problem i världen så han valde att fängsla dem i Tartarus, underjordiska mörkret. Men sedan födde Gaia fram tolv vackra barn med olika fantastiska förmågor, dessa kallades för titanerna. Men Uranus avskydde även titanerna så han valde även och spärra in dem i Tartarus eftersom han frukta att någon utav hans barn skulle försöka ta över hans... Köp tillgång för att läsa mer

Grekisk mytologi | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.