Hållbar Utveckling ”Bör jag äta Östersjötorsk?”

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Naturkunskap A
  • VG
  • 11
  • 2932
  • PDF

Hållbar Utveckling ”Bör jag äta Östersjötorsk?”

Uppsatsen handlar om ifall Torsken från Östersjön har återhämtat sig från den mörka sidan eller inte, och hur vi konsumenter har påverkat, kan påverka vår miljö på ett bättre sätt så att torskbeståndet kan komma igång igen. Uppsatsen besvarar på frågeställningen "Bör jag äta Östersjötorsk?"

Elevens kommentar

Slutsatsen skulle jag kunna fördjupat mig lite mer på.

Innehåll

Inledning 2
Syfte och Mål 3
Frågeställning 3
Metod och Material 4
Fakta och Analys 5
Diskussion och Slutsats 8
Sammanfattning 9
Källförteckning 10

Utdrag

1. Inledning
Vi konsumenter har alltid uppskattat torsken för sitt vita och möra kött, den är en av våra angelägna kommersiella fiskarter, beståndet har skattats mest allmänt förstärkande under 1900 talet då torskbeståndet var som högst, man fiskade nästan upp till 450 000 ton. Åren gick och sjön försämrades, det blev färre fiskar i sjön på grund av mycket utfiskning och miljöproblem som uppstod år 1970 talet. Beståndet av torsken i Östersjön anses vara allvarligt hotade.1 Nu sägs det att från år till år börjar det ljusna för torsken i Östersjön och det kommer även bli bättre i framtiden.

För Under 1970 talet upptäckte man problemet om miljögiften i Östersjön bland annat – DDT, PCB, dioxin mm. Gifterna orsakade allvarliga problem som tillslut ledde till torsk reducering.2 Men i slutet av 1980 talet har Östersjön varit utsatt för biologiska problem och det förbättrades under 2000 talet. Situationen för torsken i Östersjön har under de senaste åren förbättrats, år 2006 ökade torsken med cirka 20 procent och med ca 30 procent år 2007. Det har fötts ett antal starka årsklasser sedan 2003 och 2005 då torsken återhämtade sig men senare blev det en reducering igen på grund av övergödning. Vi fick även ett bättre resultat av ICES om framstegen år 2009 där torskbeståndet har återhämtat sig ännu en gång men från en låg nivå.3 Under åratal har östersjön haft miljöproblem. Bör jag Därför äta östersjötorsk? Nu när det sägs att torsken har återhämtat sig och att populationen börjar komma igång igen efter åratal.

Syfte och mål
Uppsatsen syftar till att undersöka om det har skett några förbättringar i Östersjön och om torskbeståndet har återhämtat sig från den mörka sidan, som vi konsumenter kan ha nytta av i fortsättningen. Målet med min uppsats är att försöka hitta en lösning om varför jag bör äta östersjötorsk. Sedan underlätta för individer om hur torsken i Östersjön har återhämtat sig från det miljögift de har blivit påverkad av i flera år, och även kan vi visa en ljusare sida för torsken, bara om vi själva påverkar havsmiljön på ett bättre sätt... Köp tillgång för att läsa mer

Hållbar Utveckling ”Bör jag äta Östersjötorsk?”

[0]
Inga användarrecensioner än.