Hållbar utveckling | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Geografi A
 • MVG
 • 12
 • 4492
 • PDF

Hållbar utveckling | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om hållbar utveckling där eleven bland annat skriver om växthuseffekten, klimatet och överbefolkning.

Innehåll

Växthuseffekten
Växthusgaser
Följderna av en ökad växthuseffekt
Klimatsmart
Fossila bränslen
Peak Oil
Solenergi
Överbefolkning
Källor

Utdrag

Växthusgaser
I atmosfären finns flera olika sorters gaser. Det finns gaser som har en förmåga att absorbera värmestrålning de kallas för växthusgaser. Konsekvenser av att det finns många växthusgaser är att det bidrar till en varmare atmosfär. Växthusgaserna i atmosfären har ökat drastiskt under de senaste 100 åren. Koldioxid (CO2)är en av de mest växthusgaser som gjort att medeltemperaturen ökat, Co2 har ökat med 74 %. CO2, är störst i mängd men däremot är den inte den mest effektiva växthusgasen om man räknar per molekyl. Koldioxid bildats genom förbränning av fossila bränslen. För att mäta ut vilka gaser som absorberar mest värmestrålning räknar man om alla gaser till koldioxidekvivalenter. Metan är en växthusgas som främst inom odlingar och boskapsskötsel, idisslande boskap och soptippar. Metan (CH4) har ett värde på effektivitet som växthusgas 21 och bidrar till uppvärmningen med 16 %. Det är bland annat djuren som släpper ut metanen. Den har bildats inom magtarmskanalen och därefter släpps ut genom gaser(fisar) ifrån magen. En annan växthusgas är kväveoxid, vilket man kan tillägga som dikväveoxid N20(lustgas). Exempel på utsläppskällor är jordbruksmark och våtmarker. Lustgas är en stark växthusgas som bidrar 10 % av uppvärmningen. Lustgas är en gas som vi människor tar nytta av inom sjukvården. Lustgas används oftast som en resurs till förlossningar. Sjukvårdens utsläpp av lustgasen ger inte lika stor påverkan på klimatet så som de utsläppen från jordbruk, industri och trafiken. Även fast koldioxid bidrar med mer procent till uppvärmningen än lustgas, så är lustgasen ändå en starkare växthusgas. Det beror på att lustgasen är långvarig inom atmosfären. Samtidigt som den medverkar till uppvärmningen bryter lustgasen även ner stratosfäriskt ozon. Denna ozon skyddar jordens organismer mot den farliga UV-strålningen från solen.
I världen kan man se skillnader på hur mycket utsläpp som görs beroende på vilket land. Om jag går närmare in på koldioxid utsläpp kan man gissa sig till att USA är ett ledande land inom detta. Det beror på att de använder sig av så många resurser. Tekniken är stor och de kryllar av tekniska prylar som måste ta del av energikällor.
Följderna av en ökad växthuseffekt
Vår jord beter sig inte som den ska, det sker naturkatastrofer världen över. Översvämning, torka, jordbävningar, tsunami är exempel på faktorer som bildas vid miljöförstöringen. Jorden mår dåligt och håller på att bli uppvärmd mer än van den naturligt ska göra. Det är genom vajning i växthuseffekten som gör att jorden värms upp. Det är naturligt att jorden förändras, och klimatet inte ser lika dant ut men inte i den utsträckning som sker nu. Människan utsläpp av växthusgaser håller på att stiga. Varje människa släpper ut en stor del koldioxid mer än jag kunde tänka mig. Genom att vi åker bil förbränns bensinen till koldioxid och vattenånga, varje lampa vi har tänt och när vi värmer upp i våra hus med kolkraft eller olja så släpps det ut koldioxid som ger rubbning i växthuseffekten. Den globala uppvärmningen kommer att förändra många olika platser och organismiska livet på jorden. Organismer som lever på jorden är anpassade efter ett visst väder och typ av boende. Förändringar kommer att ske, båda sådana som kommer synas inom några år och sådana som sakta men säkert bryts ner med tiden. Man ser redan nu hur glaciärer smälter bort och inlandsisarna på grönland och på Antarktis minskar. Havsnivån skulle stiga när glaciärerna smälter och mängder av marker kommer ligga under havsytan. Människor kan drunkna till döds pågrund av översvämningar som jag tror kommer att bli mer vanligt. Djur och växter som lever i det drabbade områdena påverkas av uppvärmningen. På antarktiskt hotas många djur. Främst Isbjörnarna och sälar har svårt att överleva när isen försvinner. Havsytan förutses bli mycket högre ju längre tiden går med ökad växthuseffekt. Vädervariation kommer bli stora, när det sker global uppvärmningen kommer klimatet att bli annorlunda. När det blir varmare kan det förekomma flera stora orkaner, stormar cykloner, skyfall. Klimatzonerna världen över kommer att se olika ut än tidigare. Djurens miljöer påverkas och arter måste förflytta sig till nya områden pågrund ..... Köp tillgång för att läsa mer

Hållbar utveckling | Fördjupningsarbete

[12]
Användarnas bedömningar
 • 2011-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Den är helt okej. Inspirationen var att jag själv har svårt att hantera stress. Lite dåliga analyser och skulle gjort stress & stresshantering till ETT ÄMNE i uppsatsen, inte två.
 • 2014-10-26
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  jättte bra fick mycket hjälp tack så mycket ;)
 • 2017-04-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra tack så mycket
 • 2016-08-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra arbete, mycket bra innehåll!