Hälsouppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Idrott och hälsa A
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 1472
 • PDF

Hälsouppgift

En hälsouppgift och ett resonmang till samhället

Skriftligt redovisningsarbete IdH 1201: Hälsa kost och livsstil.


Uppgift A
Du skriver utifrån ditt eget perspektiv. Reflektera över hur din livsstil och ditt hälsotillstånd ser ut idag. Hur kan du förbättra/bevara en god hälsa utifrån följande nyckelord: Motion, kost, drogkonsumtion, sömn och stress.

• Mår du allmänt bra och är nöjd med din hälsosituation, analyserar du faktorer som hjälpt dig att nå detta.
• Finns det svårigheter, sjukdomar, laster eller problem ur hälsosynpunkt, tänk över hur du kan påverka din situation. Vad ska ändras, hur?

Uppgift C. VG-MVG nivå
Bedöm olika fysiska aktiviteters betydelse för hälsa och välbefinnande och resonera i förhållande till detta om samband mellan hälsa, livsstil och miljö. Koppla resonemanget till ett samhällsperspektiv (t.ex. vad tjänar samhället på att vi får ett ökat individuellt välbefinnande, vad kan t.ex. kommunen, politiker, skola och företag göra för att hjälpa till med att förbättra livsstil och hälsa m.m.)

Hälsouppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2012-06-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Mycket bra! om drogor nej