HIV AIDS PPT

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Biologi A
  • MVG
  • 10
  • 569
  • PowerPoint2007

HIV AIDS PPT

Sjukdomslära

Varför valde jag att redovisa just den här sjukdomen?

Utdrag

Det är en sjukdom som sprids mycket snabbt i en världsomfattande epidemi.
Det drabbades mest många utvecklingsländer men också industriländerna!
I Sverige lever drygt 5000 personer med hiv.
Alltsedan sitt utbrott har viruset skördat runt 30 miljoner människoliv och detta gör hiv till en av de värsta pandemierna genom historien!

---

År 1981 kom en rad rapporter om ovanliga svåra sjukdomar bland unga homosexuella män i USA.
År 1982 gav man namnet AIDS, som är en engelsk förkortning för ”Acquired Immune Deficiency Syndrom” och på svenska innebär det förvärvad immunbristsjukdom.

---

HIV (Humant Immunbrist Virus ) är ett virus som skadar kroppens immunförsvar.
Sjukdomen aids är slutstadiet av det vi kallar HIV-infektion.
Orsakas av ett retrovirus, vars arvsmassa genomgår omvänd transkription från RNA till DNA!

---

Hiv-viruset angriper och skadar T-lymfocyternas hjälparceller... Köp tillgång för att läsa mer

HIV AIDS PPT

[0]
Inga användarrecensioner än.