Olika syn och perspektiv på historia | Historia A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Historia A
  • VG
  • 3
  • 956
  • PDF

Fördjupningsarbete: Olika syn och perspektiv på historia | Historia A

En fördjupningsuppgift i Historia A, där eleven redogör för fyra olika typer av syn på historia: idealistisk historiesyn, religiös historiesyn, nationalistisk historiesyn och materialistisk historiesyn. Eleven redogör för vad som karakteriserar respektive perspektiv, samt beskriver hur de olika perspektiven påverkar hur vi förstår och tolkar historia. Vidare så beskriver eleven också hur man kan se spår av de olika perspektiven i dagens samhälle.

Lärarens kommentar

Mycket bra.

Elevens kommentar

Nej, det är rättat och klart.

Innehåll

Historia på olika sätt
- Idealistisk historiesyn
- Religiös historiesyn
- Nationalistisk historiesyn
- Materialistisk historiesyn
- Källor

Utdrag

"Religiös historiesyn:
Den här historieskrivningen påverkas ofta av en religiös historiesyn, alla människor har inte samma ursprung och därigenom inte samma gud heller. Men gemensamt för alla som väljer den här typen av historiemodell är att deras gud står i centrum för dem. Tillsammans vill de få en större inblick i vad guds mål var med att skapa världen. Den här typen av historiesyn är en väldigt uråldrig historieskrivning och idag har vår tro på gud allt mer försvagats hos människor. Jag ska inte säga att den inte finns för det gör den ju, men den har bleknat bort med tidens gång liksom nästan allt gör idag. I dagens Sverige går inte alla i kyrkan lika mycket som man gjorde förr."... Köp tillgång för att läsa mer

Olika syn och perspektiv på historia | Historia A

[0]
Inga användarrecensioner än.