Historiesyn och Perspektivanalys | Kubakrisen | Kvinnlig rösträtt | Historia A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Historia A
 • MVG
 • 2
 • 885
 • PDF

Fördjupningsarbete: Historiesyn och Perspektivanalys | Kubakrisen | Kvinnlig rösträtt | Historia A

En fördjupningsuppgift i Historia A, där eleven redogör för två olika typer av historiesyn: aktörsperspektivet och strukturperspektivet. Vidare så använder sig eleven av aktörsperspektivet för att beskriva Kubakrisen och strukturperspektivet för att beskriva införandet av kvinnlig rösträtt i Sverige.

Innehåll

Historiesyn:
- Aktörsperspektivet
- Strukturperspektivet

Perspektivanalys:
- Kubakrisen
- Införandet av kvinnlig rösträtt i Sverige

- Källor (i fotnoterna)

Utdrag

"Aktörsperspektivet menar på att det är en eller ett par aktörer som genom sitt agerande och influerande på människor för historien framåt. Strukturperspektivet fokuserar istället på strukturen i ett samhälle. Vilket perspektiv som för varje händelse dominerar kan skilja sig oerhört mycket. I huvudsak är de dock beroende av varandra och spelar alltid en mer eller mindre stor roll i ett sammanhang. En aktör kan aldrig agera i en tid som inte accepterar ifrågasättande och en struktur kan i regel inte förändras utan åtminstone en aktör som drar nytta av den då rådande situationen och utnyttjar denna till en utvecklingsfas.

En händelse i historien är aldrig svartvit och har ofta många olika aspekter som samverkar. Därför kan man inte enbart använda sig av t ex aktörsperspektivet för att skildra det. Ofta går en händelse ur strukturperspektivssynpunkt långt tillbaka i tiden till en annan historisk händelse som redan då började sätta igång ett nytt tankesätt. En sådan process kan sedan ta ett tag eller rentav behöva en person – en aktör – som omvandlar tänkandet till handlingar, i form av t ex reformer och lagar. Kort sagt använder man flera perspektiv för att på rättrådigast vis skildra historien."... Köp tillgång för att läsa mer

Historiesyn och Perspektivanalys | Kubakrisen | Kvinnlig rösträtt | Historia A

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Sammanfattar händelserna fint. Extra plus för beskrivningen av aktör- respektive strukturhändelserna.
 • 2012-04-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Berättar vad som händer och hur Harry Potter böckerna har förändrat sin barndom
 • 2015-05-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ihjnfuyjhg tiugjhnbjryftbtil ukjm
 • 2015-04-28
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  ...............................................................................