Homosexualitet och adoption | Diskussion

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Religionskunskap A
  • VG
  • 5
  • 1667
  • PDF

Homosexualitet och adoption | Diskussion

En diskussion om det är rätt eller fel för homosexuella att adoptera. Eleven diskuterar frågan utifrån olika synvinklar och perspektiv.

Innehåll

Inledning
Slutsats
Diskussion

Utdrag

I denna avhandling kommer jag ta upp ett av problem som drabbar en del människor i vardagslivet. Nämligen om homosexuella skall ha rätten till adoption. Idag är det nämligen lagligt för homosexuella att adoptera men myndigheterna som har hand om adoptionen säger emot, det gör att det är väldigt svårt för dem att adoptera. Snarare omöjligt. En kvinna blev adopterad till en homosexuell familj i tidig ålder och i en intervju berättar hon hur och vad hon känner över detta. Där berättar hon klart och tydligt hur dåligt hon mått under hela hennes uppväxt och att det har varit det värsta hon varit med om. Detta säger hon om sin uppväxt: ''min uppväxt var en katastrof''! Problemet med detta är att både barn och vuxna drabbas av detta. De vuxna är just de homosexuella som valt att vara just homosexuella och de anser att de har lika mycket rätt som andra människor. De skall väl också få bilda familj om de vill. De barn som drabbas är de som har det svårt och lever ett dåligt liv i t.ex. ett annat land och när homosexuella ansöker om att få adoptera barnet så nekas de till detta på grund av deras sexualitet och livsstil. Det är som skrivit lagligt för homosexuella att adoptera i Sverige men den stora frågan är då varför myndigheterna som tar hand om adoptionen inte tillåter, det måste bero på flera olika orsaker och dessa orsaker skall jag försöka få fram. Skall verkligen homosexuella behandlas annorlunda och den stora mittpunkten, nämligen barnen. Det etiska dilemmat i denna uppsats kommer vara om homosexuella skall ha en klar och tydlig rätt till att adoptera eller inte. Kommer även framkomma vad jag har för tankar och åsikter angående detta ämne.

Ur min aspekt bedömer jag att man kan bedöma detta dilemma ur flera olika perspektiv. Det kan betraktas ur homosexuellas, anti homosexuellas, nära vänner till vardera, personernas familj, samhällets perspektiv, samt barnens perspektiv. Alla dessa har olika argument som de ...... Köp tillgång för att läsa mer

Homosexualitet och adoption | Diskussion

[0]
Inga användarrecensioner än.