Hur styrs Sverige? | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Samhällskunskap A
 • C
 • 16
 • 4113
 • PDF

Hur styrs Sverige? | Fördjupningsarbete

Ett längre fördjupningsarbete som beskriver hur Sverige styrs, med fokus på bland annat Sveriges grundlagar, valprocessen, riksdagen, regeringen och den statliga förvaltningsorganisationen. Notera att arbetet är från 2011 och att information om "den nuvarande svenska regeringen" därför kan ha förändrats.

Innehåll

- Vad är ett samhälle och hur styrs ett samhälle?
- Två sätt att styra ett samhälle
- Västerländskt demokratibegrepp
- Sveriges grundlagar
- Valen
- Rösträtt och valbarhet
- Riksdagen
- Valresultat 2010
- Valresultat Riksdagsvalet 2010 (2006)
- Riksdagen i arbete
- Riksdagens Uppgifter
- Regeringen
- Regeringens uppgifter
- Olika slags regeringar
- Den nuvarande svenska regeringen
- Regeringen avgår om
- Ärendets gång från förslag till praktisering av en ny lag
- Det politiska maktspelet
- Den statliga förvaltningsorganisationen
- Olika sätt att styra förvaltningen
- Den enskilde och förvaltningen

Utdrag

Vad är ett samhälle och hur styrs ett samhälle?

Med ordet samhälle inom ämnet samhällskunskap menar vi ett system där en större eller mindre grupp individer lever tillsammans på ett organiserat sätt, exempelvis i en by, en stam, en stad eller en stat. Oftast syftar vi med ordet på den sistnämnda organisationen.

Det mesta i moderna samhällen styrs av lagar, ”Med lag skall landet byggas upp”. Lagarna stöder och kontrollerar oss, ger oss rättigheter och skyldigheter samt skyddar naturen och egendom. De viktigaste lagarna i samlade i ”Sveriges rikes lag” (Lagboken). De absolut viktigaste lagarna kallas grundlagar (författning, konstitution). I dessa fastställs regler om samhällsmedborgarnas friheter och rättigheter samt regler som styr beslutsfattandet – regler om val, maktfördelning mellan folkförsamling och regering osv. I Sverige är det riksdagen som kan stiftas och ändra en lag. De svenska lagarna är samlade i ”Svensk Författningssamling” (SFS) och är ca 1200 st. I Sverige sätter fyra grundlagar sätter ramar för andra lagar... Köp tillgång för att läsa mer

Hur styrs Sverige? | Fördjupningsarbete

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2012-09-16
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  5/6, väldigt bra och gav mig väldigt mycket inspiration.
 • 2014-03-20
  helt aight enligt min "inte-så-professionella" tycke
 • 2014-10-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  blä, denna gillar jag ej
 • 2013-01-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  BJHJHDFJGJDFGJSGJSGSJDGJFGJSGJFSJHGSF