Industriella Revolutionen frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 8
 • Historia
 • MVG
 • 5
 • 1403
 • PDF

Industriella Revolutionen frågor och svar

Industriella Revolutionen frågor på s. 76-85

1. Vad innebar den så kallade triangelhandeln, vilka varor ingick i triangelhandeln och mellan vilka länder skedde den här handeln?
2. På vilket sätt kan kapitalismen sägas vara en orsak till industrialismens genombrott och hur använder en kapitalist sina pengar?
3. På vilket sätt kan liberalismen sägas vara en orsak till industrialismens genombrott?
4. Vilket är sambandet mellan förändringarna i jordbruket och den industriella revolutionen?
5. Varför ökade befolkningen så snabbt i Västeuropa under 1800-talet och på vilket sett blev folkökningen viktig för industrins utveckling?
6. Hur såg sjukvården ut på 1800-talet och vilka nya upptäckter förbättrade sjukvården och därmed folks hälsa?
7. Vilket motstånd mötte de första uppfinningarna i textilindustrin i England och varför?
8. Industrialisering påskyndades av flaskhalsar och maskiner, speciellt inom textilindustrin i England från 1700-talet och framåt. Nämn tre viktiga uppfinningar som påskyndade mekaniseringen av textilindustrin och förklara hur dessa påverkade varandra. Beskriv också uppfinningen som ökade produktionen i alla tre led samtidigt.
9. Vad hette uppfinnarna bakom ångmaskinen och vilken praktisk användning fick dessa uppfinningar.
10. Ge exempel på följande orsaker till industriella revolutionen och förklara hur dessa bidrog till revolutionen: Sociala(hur samhället är organiserat t ex hur man arbetar), Politiska(idéer om hur samhället skall styras), Ekonomiska(idéer om hur man använder pengar) och Tekniska(nya uppfinningar) orsaker.

Industriella Revolutionen frågor s. 85-93
1. Vad är stål?
2. Vad menar man om man säger att bessemermetoden gjorde det möjligt att bygga Eiffeltornet.
3. Varför blev det viktigt att massproducera skruvar och gevärsdelar med identiska mått?
4. På vilket sätt kom Charles Darwins idéer att överföras till industrialiseringen?
5. Vatten, ånga, el och bensin har turats om som drivmedel till maskiner under den industriella revolutionen, berätta varför den ena kraftkällan byttes ut mot den andra?
6. Vilken lysande uppfinning gjorde sig Thomas Edison känd och med vilken uppfinning gjorde Alexander Graham Bell sig hörd?
7. På vilket sätt hör telegrafen och järnvägen ihop?
8. Vilka två sociala förändringar orsakades av järnvägens geografiska utplacering i Sverige?
9. Vilken upptäckt eller idé gjorde det möjligt att massproducera bilar?
10. Vilka två praktiska användningsområden gav telegrafen genombrott?

Industriella revolutionen frågor s. 94-97
1. Varför användes ofta barn som arbetare i den tidiga industrialiseringen?
2. Ge några exempel på omänskliga arbetsförhållanden i de tidiga fabrikerna?
3. Ge exempel på en hänsynslös och ansvarsfull fabriksägare och fundera över anledningen till att de beter sig så olika?
4. Vad var tanken bakom bildandet av konsumentföreningar?
5. Beskriv Marx idéer kring klasskampen och det kommunistiska samhället.
6. Varför växte fackföreningarna snabbt under 1800-talet i Storbritannien?
7. Vilka förändringar fick fackföreningarna igenom under 1800talet i Storbritannien?
8. Varför splittrades socialisterna upp i två grenar i slutet av 1800-talet?
9. Vilka argument använde sig motståndare av mot allmän rösträtt för män och kvinnor i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet?
10. Jämför suffragetterna i London och männen som genomförde Boston Tea Party, vad skiljer de åt och vad är gemensamt?

Industriella Revolutionen frågor och svar

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2013-08-22
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra uppsats den hjälpte mig relativt mycket med mitt arbete!+++
 • 2016-09-21
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  sdl asdk aödsl alsdk alsdlasdkalsdk alsdk asd asd asd asd
 • 2015-12-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jag tycker om den, bra skrivet
 • 2014-03-17
  Bra, var till mycket stor hjälp