Interferens och gitterkonstant - Labbrapport i Fysik B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Fysik B
 • Inget betyg givet
 • 4
 • 1152
 • PDF

Interferens och gitterkonstant - Labbrapport i Fysik B

En laborationsrapport med titeln "Interferens" vars syfte är att undersöka avståndet mellan spåren på en CD–skiva samt om ljus har vågegenskaper. Frågeställningen för laboration är hurvida ljus har vågegenskaper, som sedan kan användas för att beräkna gitterkonstanten hos en CD-skiva.

Innehåll

- Sammanfattning
- Inledningar
- Beskrivning av experimentell utrustning och metod
- Resultat
- Diskussion och slutsatser
- Referenser

Utdrag

"Beskrivning av experimentell utrustning och metod
Till denna laboration behövs följande utrustning:

- En laser
- Ett gitter som är monterat i en spalthållare
- En CD-skiva
- Linjal/måttband
- Rullgardin
- En penna

För att kunna ta reda på avståndet mellan spåren på en CD skiva måste två laborationer utföras. Den första labben gick ut på att ta reda på laserns våglängd för att sedan beräkna avståndet. Detta gjordes genom att lysa med en laser på gittret så att man ser laserns ljus på väggen. Det är viktigt att både lasern och gittret ligger rakt för att undvika så många felkällor som möjligt. Om den reflekterande strålen i mitten lyser in tillbaka i lasern betyder det att den ligger rakt. För att då bestämma våglängden måste man mäta avståndet mellan första punkten (n1) och andra punkten (n2). Men även avståndet mellan lasern och punkterna. För att räkna ut våglängden tar man hjälp av gitterekvationen. nλ=d sinθ. Där d är avståndet mellan spalterna, λ är våglängden, θ vinkeln, och n avståndet mellan punkterna dvs första punkten, andra punkten mm. Beräkningarna redovisas nedan.

När detta är avklarat ska den andra labben utföras då avståndet mellan spåren på CD-skivan skall bestämmas. Nu används alltså CD-skivan istället för gittret. Denna gång ska man inte lysa lasern bakom gittret utan framför CD-skivan så att de reflekterande strålarna hamnar på väggen framför CD-skivan. När detta har genomförts skall de reflekterade stålarna markeras med en penna och sedan mätas, precis som i den första laborationen. På samma sätt som första laborationen används gitterekvationen för att beräkna avståndet."... Köp tillgång för att läsa mer

Interferens och gitterkonstant - Labbrapport i Fysik B

[22]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Endast två källor nämns och dessutom källhänvisas det inte i teoridelen, som här kallas inledning. Annars är slutsatserna ganska bra motiverade från resultatet.
 • 2015-12-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Kunde ha använt ett mer vetenskapligt språk och använda en mer noggrann struktur för labbrapporten annars var det en bra beskriven rapport!
 • 2017-01-18
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra jobbat! Tycker slutsatserna är väl dragna och det är bra att uträkningarna visas också
 • 2016-10-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  kan vara med källkritisk och nyanserad, samt tydligare syfte, annars bra